DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.137046

МИСТЕЦЬКА РЕФЛЕКСІЯ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО КАМЕРНОГО ХОРУ ІМ. Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВОЇ СТАНОВЛЕННЯ ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Юлія Стасюк

Анотація


У статті висвітлено творчу діяльність Київського камерного хору другої половини ХХ ст. Досліджено репертуарний пласт, що вміщав в себе старовинну, класичну та сучасну музику, та здійснював суттєвий вплив на музичне життя столиці. Виявлено, що репертуарним акцентом у діяльності хорового колективу стала творча співпраця та виконання високохудожніх творів композитора Б. Лятошинського, популяризація його хорової спадщини.

Розглянуто участь хорового колективу в культурно-концертному житті Києва і вагомий внесок у розвиток хорового виконавства в Україні та за її межами.


Ключові слова


камерний хор; хормейстер; хорове мистецтво; виступ; концерт

Повний текст:

PDF

Посилання


Hordiychuk, M. (1984). Dyryhuye Viktor Ikonnyk [Conducted by Viktor Ikonnik]. Musical Ukraine. Kyiv, no. 86, p. 12. [in Ukrainian].

Hordiychuk, M. (1984). Narodzhennia kamernoho [Birth of chamber]. Music and Time. Kyiv, p. 251. [in Ukrainian].

Ikonnyk, V. (1985). Tvorcheskoe obshchenie s B. M. Liatoshynskym [Creative communication with B. M. Liatoshynskiy]. Lyatoshynskiy B. N. Vospomynaniia. Letters. Part I: Memories. Musical Ukraine. Kyiv, p.141. [in Russian].

Lashchenko, A. (2007). Z istorii Kyivskoii khorovoii shkoly [From the history of the Kyiv Choir School]. Musical Ukraine. Kyiv, p.170. [in Ukrainian].

Lashchenko, A. (1982). Khorovi miniatiury [Choral miniatures]. Music, no 5, p. 32. [in Ukrainian].

Stepanchenko, H. (2004). Ansambl klasychnoii muzyky imeni Borysa Lyatoshynskoho [The ensemble of classical music named after Boris Lyatoshynsky]. Kyiv. [in Ukrainian].

Stepanchenko, H. (2005). Samoviddane sluzhinnia muzytsi [Dedication to music]. Music, no. 3, pp. 18–19. [in Ukrainian].

Khivrych, L. (1989). Dukhovnist – krasy osnova [Spirituality is the basis of beauty]. Music, no. 6, pp. 14–18. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гордійчук М. Диригує Віктор Іконник / М. Гордійчук. – К.: Музична Україна. – 1979. – № 86. – С. 12.

Гордійчук М. Народження камерного / М. Гордійчук. // Музика і час. – 1984. – С. 251.

Иконник В. Творческое общение с Б.М.Лятошинським / В. Иконник// Лятошинський Б. Н. Воспоминания. Письма. Материалы: В 2-х ч. Сост.: Л. Н. Грисенко, Н. И. Матусевич. – К.: Музична Україна, 1985. – Ч. І. Воспоминания. – С. 141.

Лащенко А. З історії Київської хорової школи / А. Лащенко. – К.: Музична Україна, 2007. – С. 170.

Лащенко А. Хорові мініатюри / А. Лащенко // Музика. – № 5.   Вересень-Жовтень. – 1982. – С. 32.

Степанченко Г. Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського / Г. Степанченко. – К., 2004.

Степанченко Г. Самовіддане служіння музиці / Г. Степанченко // Музика. – № 3. – 2005. – С. 18–19.

Хіврич Л. Духовність – краси основа / Л. Хіврич // Музика. – № 6. – 1989. – С. 14–18.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)