DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.137055

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ

Надія Шелест

Анотація


У статті розкрито практичні аспекти реалізації однієї із форм формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності – система кураторських годин “Я – майбутній сім’янин”, основними завданнями яких є: озброєння студентської молоді системою юридично-правових знань, які стосуються становлення, розвитку та процвітання сім’ї на основі любові, поваги та згуртованості; формування моральних якостей, необхідних для спільного життя чоловіка та жінки, батька та матері; актуалізація потреби у самоусвідомленні й розвитку особистісних якостей, потрібних для майбутнього сімейного життя.


Ключові слова


ціннісне ставлення до створення сім’ї; кураторські години; студенти аграрних коледжів; позааудиторна діяльність; методи формування ціннісного ставлення до створення сім’ї

Повний текст:

PDF

Посилання


Kanishevska, L. V., Svyrydenko, S. O., Kuzmenko, L. V., Bernadska, O. B. & Karpushevska, L. R. (et al.). (2015). Vykhovuiemo simeini tsinnosti u vykhovantsiv shkil-internativ: metod. posib. [Educate family values among boarding school students: a methodological manual]. Kharkiv: “Drukarnia Madryd”, 176 p. [in Ukrainian].

Potapenko, O. V. (Ed.). (2011). Vse nachinaetsya s semi: prakticheskoe posobie [It all starts with a family: a practical guide]. Gorki: BGSKhA, 44 p. [in Russian].

Kanishevska, L. V. (2016). Doslidzhennia problemy formuvannia tsinnostei simeinoho zhyttia u starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ [Research of problem for formation of values family life in senior pupils from general boarding schools]. Scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series “Pedagogy, Psychology, Philosophy”. vol. 253. pp. 79–86. [in Ukrainian].

Kanishevska, L. V. (2014). Formuvannia tsinnostei simeinoho zhyttia u starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ [Formation of family life values in senior pupils of general-education boarding schools]. Theoretical and methodical problems of education of children and pupils: sciences works. Kirovohrad: Imeks-LTD, Vol. 18, Book.1, рр. 297–305. [in Ukrainian].

Aladin, A. A., Smagina, L. I., Chernyavskaya, A. S. & Yeliseeva, T. P. (2012). Podgotovka uchashchikhsya k semeynoy zhizni: posobie dlya pedagogov obshchego srednego obrazovaniya [Preparation of students for family life: a handbook for teachers of general secondary education]. Minsk: Natsionalnyy institut obrazovaniya, 200 р. [in Russian].

Shelest, N. A. (2017). Praktychni aspekty realizatsii problemy formuvannia tsinnisnoho stavlennia do stvorennia simi u studentiv ahrarnykh koledzhiv [Practical aspect of realization problem for value attitude formation in the making a family by agriculture students]. World scientific extent: Collection of scientific articles. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, pp. 419–422. [in Еnglish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів: метод. посіб. / Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернадська, Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук; за заг. ред. д. п. н., проф. Л. В. Канішевської. – Харків: “Друкарня Мадрид”, 2015. – 176 с.

Все начинается с семьи: практическое пособие / сост: О. В. Потапенко [и др.]. – Горки: БГСХА, 2011. – 44 с.

Канішевська Л. В. Дослідження проблеми формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Л. В. Канішевська. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. :  Міленіум, 2016. – Вип. 253. – С. 79–86.

Канішевська Л. В. Формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Л. В. Канішевська. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, Кн.1. – С. 297–305.

Подготовка учащихся к семейной жизни: пособие для педагогов общего среднего образования / А. А. Аладьин, Л. И. Смагина, А. С. Чернявская, Т. П. Елисеева. – Минск: Национальный институт образования, 2012. – 200 с.

Шелест Н. А. Практичні аспекти реалізації проблеми формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів / Н. А. Шелест. // World scientific extent: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. – P. 419–422.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)