DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.137837

РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ

Сергій Волошинов

Анотація


У статті проведено аналіз засад використання MLS MOODLE як інструментарію реалізації адаптивної навчальної технології при формуванні англомовної компетентності майбутніх моряків. Описані компоненти (мотиваційно-діяльнісний, програмно-цільовий, інформаційно-діяльнісний, комунікаційний, контрольно-оцінювальний та технологічний) та запропонована модель дистанційного курсу. Зазначено, що адаптивне середовище навчального курсу дозволяє підібрати навчальний контент, завдання, критерії аналізу у процесі навчання. Вони не є статичними та можуть бути змінені відповідно до індивідуальних особливостей студентів.


Ключові слова


компетентнісний підхід; адаптивні технології; MOODLE; майбутні моряки; англомовна компетентність; дистанційний курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Basaraba, N. (2013). Platforma dystantsiinoho navchannia Moodle ta yii vykorystannia v orhanizatsii navchalnoho [Moodle distance learning platform and its use in educational organization]. New pedagogical thought, no. 2, pp.63–66. [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 [International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers]. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU78K01U.html [in Ukrainian].

Osadcha, K. P. (2016). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii zdiisnennia tiutorskoi diialnosti u systemi shkilnoi osvity [The informational and communicational technologies of the implementation of tutor activities the school educational system]. Monthly scientific-pedagogical journal “Youth & Market”, no. 9 (128), pp.22–26. [in Ukrainian].

Osadchy, V. V. & Osadcha, K. P. (2014). Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia. Robota z Moodle 2.4 [Distance Learning Technologies. Working with Moodle 2.4]. Melitopol, 396. [in Ukrainian].

Podobeda, V. I. & Maron, A. E. (Ed.). (2003). Prakticheskaya andragogika. – Kniga 1: Sovremennye adaptivnye sistemy i tekhnologii obrazovaniya vzroslykh [Practical andragogy. Book 1: Modern Adaptive Systems and Adult Education Technologies]. Sankt-Peterburg, p.406. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Басараба Н. Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. – Рівне: Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 2013. – № 2 – С. 63–66.

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року [Електронний ресурс]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU78K01U.html.

Осадча К. П. Інформаційно-комунікаційні технології здійснення тьюторської діяльності у системі шкільної освіти // Науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок”. – №9 (128). – Дрогобич: ДДПУ ім.І.Франка, 2016. – С. 22–26.

Осадчий В. В.Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 2.4: навч. метод. посіб. / В. В. Осадчий, К. П. Осадча. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 396 с.

Практическая андрагогика. – Книга 1: Современные адаптивные системы и технологии образования взрослых / Под ред. В. И. Подобеда, А. Е. Марона. – СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2003. – 406 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)