№ 9(164) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.9 (164).2018

Зміст

Статті

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНИКА У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї PDF
Олена Квас, Марія Шира
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
АРТИСТИЗМ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Марина Білецька, Тетяна Підварко
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО СЛЕНГУ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НИМ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ МОТИВУВАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Лариса Дудікова, Аліна Марлова
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Марія Клепар
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ТВОРЧИХ РОБІТ PDF
Тетяна Шарова, Сергій Шаров
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ PDF
Олена Тітова
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ PDF
Раїса Мойсеєнко
ЦІННІСТЬ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Світлана Криштанович
ТАЛАНТ ПОМНОЖЕНИЙ НА ПРАЦЮ: ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА ВИДАТНОЇ БАНДУРИСТКИ ЛЮДМИЛИ ПОСІКІРИ PDF
Оксана Бобечко, Юліана Мярковська
РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ PDF
Сергій Волошинов
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ PDF
Юрій Галатюк, Тарас Галатюк
НАПРЯМИ, ФОРМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ АТО І ЧЛЕНАМИ ЇХ РОДИН PDF
Наталія Голова
НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Світлана Яценко
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ольга Гарбич-Мошора
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Вадим Калінін, Лариса Калініна
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ “ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ” НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Роман Баландюк
СУКУПНІСТЬ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ Й САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Роман Попов
ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ PDF
Наталія Бутенко
ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ СВЯТОСЛАВА КРУТИКОВА ТА ГЕННАДІЯ САСЬКА В РАМКАХ ХІ МУЗИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ “СТРУНИ ДУШІ НАШОЇ” PDF
Уляна Молчко
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТНОХУДОЖНІХ ЦІННОСТЕЙ В ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШАХ PDF
Микола Пригодін
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБIВ НАРОДОЗНАВСТВА В ПОЗАНАВЧАЛЬНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСI ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Білинська
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ДІТЕЙ, БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛЯ У ВИХОВАННІ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН PDF
Тетяна Роїк
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ УВАГИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Сюй Фейфей
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ PDF
Ольга Гермак
РОЛЬ КАЗОК ІВАНА ФРАНКА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Юлія Гукало
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Роксолана Придатко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Інна Радзівілова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталя Сех
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ УКРАЇНИ І КИТАЮ У ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Чень Цзяньїн