DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140366

ДИТИНОЦЕНТРИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ІДЕЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА

Олена Квас

Анотація


Стаття присвячена розгляду засад дитиноцентризму як педагогічного світогляду щодо виховання дитини в науковій та практичній діяльності відомого педагога, культурно-освітнього, релігійного і державного діяча, просвітителя, журналіста й письменника, визначного гуманіста Закарпатського краю на зламі ХIХ – ХХ століть, професора Августина Волошина (1874 – 1945 р.). У центрі педагогічної концепції А. Волошина і головним об’єктом виховання є дитина на всіх етапах її розвитку, з усіма властивими їй вродженими задатками, здібностями, талантами.

Ключові слова


Августин Волошин; педагогічна спадщина; дитиноцентризм; виховання; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Bednarzhova, T. (1995). Avhustyn Voloshyn – derzhavnyi diiach, pedahoh, myslytel: monohrafiia [Avhustyn Voloshyn is a statesman, a teacher, a thinker: a monograph]. Lviv: “Osnova”. Lvivska Bohoslovska Akademiia, 240 p. [in Ukrainian].

Voloshyn, A. (1932). Zahalna pedahohika [General Pedagogy]. Uzhhorod: Nakladom pedahohichnoho tovarystva Pidkarpatskoi Rusy, 25 p. [in Ukrainian].

Voloshyn, A. (2002). Vybrani tvory [Selected Works]. Uporiadkuvannia, vstupna stattia ta prymitky O. V. Myshanycha [Ordering, introductory article and notes by O. V. Myshanych]. Uzhhorod: VAT “Vydavnytstvo “Zakarpattia”, 528 p. [in Ukrainian].

Voloshyn, A. (1925). Nasha zadacha [Our task]. Podkarpatska Rus. Rфchnyk II. Part1, pp. 1–2. [in Ukrainian].

Voloshyn, A. (1921). Pedahohichna akademiia [Pedagogical Academy]. Uchytel. Uzhhorod, Rochnykъ II. No. 6, pp. 81 – 83. [in Ukrainian].

Voloshin, A. (1923). Pedagogika i didaktika dlya uchitelskikh seminariy [Pedagogy and Didactics for teachers’ seminars]. Uzhgorod: “Unіo”, 186 p. [in Russian].

Zymomria, M., Homonnai, V. & Vehesh, M. (1995). Avhustyn Voloshyn [Avhustyn Voloshyn]. Uzhhorod, 101 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беднаржова Т. Августин Волошин – державний діяч, педагог, мислитель: монографія / Тетяна Беднаржова. – Львів.: “Основа”. Львівська Богословська Академія, 1995. – 240 с.

Волошин А. Загальна педагогіка / Августин Волошин. – Ужгород: Накладом педагогічного товариства Підкарпатської Руси, 1932. – 25 с.

Волошин А. Вибрані твори / Упорядкування, вступна стаття та примітки О. В. Мишанича. – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2002. – 528 с.

Волошин А. Наша задача / Августин Волошин // Подкарпатска Русь. – 1925. – Рфчник II. – Ч. 1. – С. 1–2.

Волошин А. Педагогічна академія / А. Волошин // Учитель. – Ужгород, 1921. – Рочникъ ІІ. – № 6. – С. 81 – 83.

Волошин А. Педагогика и дидактика для учительських семинарий / Августин Волошин. – Ужгород: “Уніо”, 1923 – 186 с.

Зимомря М. Августин Волошин / М. Зимомря, В. Гомоннай, М. Вегеш. – Ужгород, 1995. – 101 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)