№ 7(162) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.7(162).2018

Зміст

Статті

AДAПТAЦIЯ ДIТEЙ ВНУТРIШНЬO ПEРEМIЩEНИХ OСIБ ДO НAВЧAЛЬНOГO ЗAКЛAДУ PDF
Нaдiя Скoтнa, Микoлa Пaнтюк, Тeтянa Пaнтюк, Iринa Сaдoвa
ДИТИНОЦЕНТРИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ІДЕЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА PDF
Олена Квас
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА РОЛЬОВИХ ІГОР В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ОБСТАНОВКИ НАБЛИЖЕНОЇ ДО БОЙОВОЇ PDF
Вадим Рижиков, Кіра Горячева
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Олександр Мозолев
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ PDF
Надія Ашиток
САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Віталій Цісарук, Ірина Цісарук
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Інна Форостюк
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Оксана Заїка
ДИДАКТИЧНА СУТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Неля Рудницька, Наталія Тарнавська
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
Марина Ратко, Владислава Пех
РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Мар’яна Айзенбарт
ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Олена Дутко
ПОЗАПРОГРАМНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФРАНКА PDF
Володимир Микитюк
СВОЄРІДНІСТЬ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Ася Сучану
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Божко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТУДЕНТАМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ PDF
Зоряна Борисенко, Олена Галян
ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ PDF
Алла Ревть
АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ PDF
Людмила Боровик
CТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ PDF
Оксана Хомишак
МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРНОЇ ТА КАМЕРНОЇ СПІВАЧКИ ІВАНКИ МИГАЛЬ (КАНАДА) PDF
Ірина Кліш
ХОРОВІ ТВОРИ МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО НА СЛОВА ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЧИТАННЯ PDF
Дзвенислава Василик
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ PDF
Інна Коновальчук
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Оксана Макогін
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРИ ФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ PDF
Аліна Стонога
ЗМІСТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Борис Пантюхов
ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ В УМОВАХ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ PDF
Христина Щербанік
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ БАКАЛАВРІВ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Мирослава Ткач
РОБОТА НАД МОВНИМ ОБРАЗОМ МАТЕРІ В КОНТЕКСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Софія Дунас
ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Лотфі Гаруді