DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140374

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інна Форостюк

Анотація


У статті розглянуто поняття мотивації, визначені зовнішні та внутрішні мотиваційні складові, а також виділено у результаті аналізу проведеного опитування, які з даних складових грають головну роль у процесі вивчення іноземних мов студентами закладів вищої освіти. Розглянуті сучасні методи посилення інтересу молоді до іноземних мов, зокрема можливості використання Інтернету та платформи Moodle. Описані найбільш цікаві види діяльності, які пропонує платформа, та зовнішні ресурси, корисні для використання у процесі викладання іноземних мов.

Ключові слова


вища школа; мотивація; комунікація; інформаційні технології; ресурс; соціальний конструктивізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Motyvatsiia dlia vyvchennia anhliiskoi [Motivation to study English]. Vse pro vyvchennia mov. Osvita ua. URL: http://osvita.ua/languages/article/37256/ [in Ukrainian].

Prykhodko, M. Shliakhy pidvyshchennia motyvatsii vyvchennia anhliiskoi movy studentamy NTUU “KPI” [Ways of improving motivation to study English by the students of NTUU “KPI”]. Modern Scientific Journal. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/5_prihod_ko1.doc.htm [in Ukrainian].

Jennings, David, Paul Surgenor, and Tim McMahon (2016). Education Theory. Constructivism And Social Constructivism In The Classroom. UCD - CTAG. Ucdoer.ie. N.p., 2013. Web. 6 May 2016. URL:http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classroom. [in English].

Tryus, Yu. V., Herasymenko, I. V. & Franchuk, V. M. (2012). Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi MOODLE [System of electronic teaching on a MOODLE basics]. Methodical manual. (Ed.). Yu. V. Tryus, Cherkasy: 220 p. P. 6. [in Ukrainian].

Forostiuk, I. V. (2017). Vykorystannia platformy MOODLE v protsesi vykladannia inozemnykh mov u nelinhvistychnykh zakladakh vyshchoi osvity [Improving motivation of young people to study foreign languages at higher education institutions]. Scientific Journal of the International Humanity University. Philological series, no. 31, vol. 3, pp. 191–193. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мотивація для вивчення англійської. Все про вивчення мов // Osvita. ua – [Електронний ресурс]. URL: http://osvita.ua/languages/article/37256/

Приходько М. Шляхи підвищення мотивації вивчення англійської мови студентами НТУУ “КПІ” // Современный научный вестник. [Електронний ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/5_prihod_ko1.doc.htm.

Jennings, David, Paul Surgenor, and Tim McMahon. Education Theory/Constructivism And Social Constructivism In The Classroom - UCD - CTAG. Ucdoer.ie. N.p., 2013. Web. 6 May 2016. URL: http://www.ucdoer.ie/index.php/Education _Theory/Constructivism _and _ Social _ Constructivism_in_the_Classroom (дата звернення: 18.02.2018).

Триус, Ю. В., Герасименко, І. В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: методичний посібник, за ред. Ю. В. Триуса, Черкаси, 2013. 220 с. – C. 6.

Форостюк, І. В. Використання платформи MOODLE в процесі викладання іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої освіти // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:Філологія, № 31, том 3, 2017. – С. 192.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)