DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140382

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мар’яна Айзенбарт

Анотація


У статті доведено ефективність апробованої моделі формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку, на підставі даних експериментальної перевірки що підтверджують кількісні зміни її рівнів у досліджуваної вікової категорії. Запропонована модель формування соціально-комунікативної компетенції включала три етапи: організаційно-мотиваційний, діяльнісно-ігровий та емоційно-творчий.

З’ясовано, що проведення серії ігрових занять упродовж експерименту сприяло розширенню та збагаченню досвіду дітей щодо взаємодії з людьми, які їх оточують, побудови позитивних взаємин шляхом розвитку відповідних способів комунікації, набуттю знань про норми спілкування, а також формуванню потреби узгоджувати свої дії з іншими вихованцями, вміння відрізняти соціально схвалювану поведінку від асоціальної, підтримувати один одного, проявляти емоційний відгук, сприймати однолітків як друзів та партнерів.


Ключові слова


модель формування соціально-комунікативної компетенції; педагогічні умови; предметно-ігрове середовище; серії ігрових занять; соціально-комунікативна компетенція; старший дошкільний вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyhotskyi, L. (1966). Igra i jejo rol v psihicheskom razvitii rebionka [Play and its role in the psychological development of the child]. Questions of psychology. pp. 62–76. [in Russian].

Zaporozhets, A. (1978). Igra i jejo rol v razvitii rebionka doshkolnogo vozrasta [Play and its role in the development of the preschool-aged child]. Scientific manual. Moscow: NII of general pedagogics, 155 p. [in Russian].

Kvas, O. (2011). Dytynocentryzm u naukah pro vykhovannia: istorychnyj aspect [The childcentrism in the sciences about upbringing: the historical aspect]. Drohobych: The editorial and publishing department of Drohobych National Pedagogical Ivan Franko University, 300 p. [in Ukrainian].

Pirozhenko, T. (2010). Komunikatyvno-movlennievyj rozvytok doshkilnyka [The communicative and speech development of the preschool-aged child]. [Electrnonic resource]. Ternopil: Mandrivets, 152 p. Available at: http://socgum.mdpu.org.ua/index.php? option=com _mtree &task=viewlink&link_id=3953&Itemid=0. [in Ukrainian].

Aksionova, O., Anishtchuk, A., Artemova, L. and others. Programa rozvytku dytyny doshkilnogo viku “Ja u Sviti” (nova redaktzija). U 2-kh chastynakh. – Chastyna II. Vid triokh do shesty rokiv [The program of development of the preschool-aged child “I am in the World” Two parts. – Part II. From three to six years]. [in Ukrainian].

Rusova, S. (1996). Doshkilne vykhovannia. Vybrani pedahohichni tvory [The preschool upbringing. The chosen pedagogical works]. Kyiv: Osvita, pp. 34–185. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологи. – 1966. – № 6. – С. 62–76.

Запорожец А. В. Игра и ее роль в развитии ребёнка дошкольного возраста: сб. науч. тр. / А. В. Запорожец; АПН СССР, НИИ общ. педагогики; науч. ред. А. В. Запорожец, Т. А. Маркова. – М. : НИИ общ. педагогики, 1978. – 155 с.

Квас О. В. Дитиноцентризм у науках про виховання: історичний аспект: [монографія] / О. В. Квас. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 300 с.

Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника [Електронний ресурс] / Т. О. Пироженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 152 с. – Режим доступу: http://socgum. mdpu.org.ua/index.php? option=com _mtree&task =viewlink&link_id=3953&Itemid=0.

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (нова редакція). У 2 ч. – Ч. II. Від трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін.; наук

Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова // Вибрані педагогічні твори: – К.: Освіта, 1996. – С. 34–185.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)