DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140430

CТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Оксана Хомишак

Анотація


У статті проаналізовано доцільність створення електронного посібника за допомогою програми Didapages, яка дає змогу майбутньому вчителеві французької мови розробляти, структурувати та систематизувати вправи, наповнювати їх контент аутентичним, мультимедійним матеріалом (аудіо, відео, статичною і/або динамічною анімацією). Доведено, що електронний посібник є сучасним ефективним і доступним засобом, який мотивує та удосконалює процес навчання іноземної мови завдяки його мультимедійності, креативності, інтерактивності та можливості наповнення аутентичним матеріалом.


Ключові слова


цифрова компетентність; електронний посібник; програма Didapages; французька мова; мультимедіа; інтерактивність; креативність; аутентичний матеріал

Повний текст:

PDF

Посилання


Kapeliushna, T. (2014). Analiz zmistu shkilnoho navchannia anhliiskoi movy v umovakh internatsionalizatsii osvitnoho prostoru [Content analysis of English language school teaching in the educational sphere internationalization]. Comparative Pedagogical Studies. No. 4(22), pp. 129 –135. [in Ukrainian].

New Ukrainian School [Online]. Available at: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf [in Ukrainian].

Khomyshak, O. (2017). Metodyka zastosuvannia kompiuteriv u vykladanni inozemnykh mov [Methods of using computers in foreign languages teaching]. Drohobych, 62 p. [in Ukrainian].

Council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning [Online]. Available at: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf [in English].

Didasystem. [Online]. Available at: http://www.didasystem.com/index.php?page=accueil [in French].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Капелюшна Т. Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору // Порівняльно-педагогічні студії № 4(22), 2014. – С. 129 –135.

“Нова українська школа” [Електронний ресурс]. Доступно: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

Хомишак О. Методика застосування комп’ютерів у викладанні іноземних мов: методичні рекомендації до лабораторних занять/ Хомишак Оксана Богданівна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 62 с.

Сouncil recommendation on Key Competences for Lifelong Learning [Електронний ресурс]. Доступно: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.

Didasystem. [Online]. Available at: http://www.didasystem.com/index.php?page=accueil.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)