DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140438

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ

Оксана Макогін

Анотація


У статті представлені узагальнені результати перевірки педагогічних умов організації практики студентів будівельних коледжів, якими є: уніфікація навчальних програм практики для підготовки за групою спеціальностей; інтегровані програми практики; використання інноваційних методик професійно-практичної підготовки; узгодження програм різних щаблів ступеневої освіти, організація навчального процесу за модулями професійних функцій. Використання авторської програми практики майбутніх будівельників дозволило сформувати у студентів способи самостійної діяльності, логічну послідовність вибору напрямів діяльності та позитивно вплинуло на рівень параметрів умінь, які формувалися у ході експериментального дослідження.

Ключові слова


експеримент; програма практики; інтеграція змісту; будівельний коледж; організації практики; педагогічні умови; уміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozlovskyy, Yu. M. (2012). Modelyuvannya naukovoyi diyalnosti vyshchoho navchalnoho zakladu: teoretyko-metodolohichnyy aspect [Modeling of scientific activity of a higher educational institution: theoretical and methodological aspect]. Lviv: SPOLOM, 484 p. [in Ukrainian].

Kustovska, O. V. (2005). Metodolohiya systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen [Methodology of system approach and scientific research]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 124 p. [in Ukrainian].

Pro provedennya praktyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny [About practice of students of higher educational institutions of Ukraine]. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine Order 351 from dated December 20 [in Ukrainian].

Yakymovych, T.D. & Makohin, O.V. (2016). Formy i metody otsinyuvannya rezultativ vyrobnychoyi praktyky [Forms and methods for evaluating the results of industrial practice]. Modern information technologies and innovative methods of training in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kyiv Vinnytsya: TOV firma “Planer”, no. 45, pp. 355–359. [in Ukrainian].

Yakymovych, T. D. (2013). Osnovy dydaktyky profesiyno-praktychnoyi pidhotovky: navchalno-metodychnyy posibnyk [Fundamentals of didactics of vocational and practical training]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 136 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Козловський Ю. М. Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: [Монографія] / Ю. М. Козловський. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 484 с.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень / О. В. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ МОН України наказ 351 від від 20.12.94

Якимович Т.Д., Макогін О.В. Форми і методи оцінювання результатів виробничої практики / Т. Д. Якимович, О.В.Макогін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – 2016 – Вип. 45. – Київ; Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2016. – С. 355–359.

Якимович, Т. Д. Основи дидактики професійно-практичної підготовки: навчально-методичний посібник [Текст] / Т. Д. Якимович. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 136 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)