DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141887

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ – КЛАСИКІВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

Іван Околович

Анотація


У статті розглянуто проблеми музикознавства, музичної освіти, а також вплив музичних традицій та фольклору на сприйняття музики і вихованню підростаючого покоління. Схарактеризовано роль у загальному музичному вихованні українського народу. Розкрито грані українських композиторів, їх діяльність, та зв’язок з професійною і народною музичною культурою, що сприяли поширенню професіоналізму в музиці та музичному вихованні України. Проаналізовано народно-пісенну творчість, як основу музично-естетичного виховання школярів.


Ключові слова


композитор; педагог; музичне виховання; освіта; культура; творчість; історія; мистецтво; музична діяльність; народна пісня; щедрівки; колядки; думи; хорова культура; вокально-інструментальна музика; стиль; форма; фольклор; жанр; гармонія

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhemovich, L., Gordiychuk, M. & Lysenko, M. (1992). Chapter VIII. Creative relations with K. Stetsenko and M. Leontovich [Hlava VIII. Tvorchi vzaiemyny z K. Stetsenkom i M. Leontovychom]. Life and creativity. 3rd form., Add. and processing. Kyiv: Musical Ukraine, p. 204. [in Ukrainian].

Barvinsky, V. (1994). Muzyka [Music]. Istoriia ukrainskoi kultury [History of Ukrainian culture.]. (Ed). Krypiakevich. Kyiv: Lybid, p. 111. [in Ukrainian].

Golik, G. (1998). Muzychne vykhovannia v ukrainskii shkoli [Musical education in the Ukrainian school]. Drogobych: “Dimension”, 180 p. [in Ukrainian].

Ivanova, L. (1982). Pedahohichni idei M. Leontovycha [Pedagogical ideas of M. Leontovich]. Music at school: Collection of articles. Kyiv: Musical Ukraine. Vol. 8. (Ed.). L. Khlebnikov, p. 197. [in Ukrainian].

Istoriia ukrainskoi muzyky (1990). [History of Ukrainian Music]. In the 6th vol. Kyiv: Naukova Dumka, vol.3, 424 p. [in Ukrainian].

Istoriia ukrainskoi muzyky (1989). [History of Ukrainian music]. In the 6th vol. (Ed). M. M. Gordiychuk. Kyiv: Scientific Thought, Vol. 3: The End of the 19th century. The beginning of the twentieth century, 420 c. [in Ukrainian].

Kabalevsky, D. B. (1982). Yak rozpovidaty ditiam pro muzyku? [How to tell kids about music?]. Kyiv: Muz. Ukraine [in Ukrainian].

Kyyanovskaya, L.O. (2008). Ukrainska muzychna kultura: navch. posibnyk [Ukrainian musical culture: teach. manual]. Lviv: Triad plus, 344 p. [in Ukrainian].

Lyudkevych, S. (1999). Muzychna mova v oryhinalnykh khorovykh tvorakh i operi “Na rusalchyn Velykden” M. Leontovycha [Musical speech in original choral works and opera “On the Rusalchinsky Easter” by M. Leontovich]. Researches, articles, reviews, performances. vol.1. Lviv, p. 202. [in Ukrainian].

Mykhailychenko, O. (2005). Pedahohichni aspekty rozvytku ukrainskoi muzychnoi kultury druhoi polovyny XIX – pochatku XX st [Pedagogical Aspects of the Development of the Ukrainian Music Culture of the Second Half of the 19th and beginning of the 20th Century]. Sumy: “Mriya-1”, 292 p. [in Ukrainian].

Mykhailychenko, O. V. (2000). Muzychno-estetychne vykhovannia ditei ta molodi v Ukraini (druha polovyna ХІХ – pochatok XX st.) [Musical-aesthetic education of children and youth in Ukraine (the second half of the nineteenth and early twentieth centuries)]. Kyiv: Publishing center KDLU, 340 p. [in Ukrainian].

Protsik, S. (1982). Vnesok ukrainskykh kompozytoriv v teoriiu i praktyku muzychno estetychnoho vykhovannia shkoliariv [The contribution of Ukrainian composers to the theory and practice of musical aesthetic education of schoolchildren]. Music in school. Kyiv: Musical Ukraine, vol.8, pp. 52–57. [in Ukrainian].

Poyasik, O. (2002). Rol narodnoi pisni v systemi muzychnoho vykhovannia uchniv ta molodi Halychyny (20-30 rr. XX stolittia) [The role of folk song in the system of musical education of pupils and youth of Galicia (20-30 years of the XX century)]. Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University. Series: Pedagogy. No. 9, pp. 87–89. [in Ukrainian].

Pechersk, Ye.P. (2001). Uroky muzyky v pochatkovykh klasakh [Music lessons in elementary school]. Teach. manual for studio higher ped. tutor shut (Ed.). V.M.Kutsenko. Kyiv: Lybid, p.271. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архімович Л., Гордійчук М. Глава VIII. Творчі взаємини з К. Стеценком і М. Леонтовичом // Л. Архімович, М. Гордійчук, М. Лисенко: Життя і творчість.– 3-е вид., доп. і перероб. – К.: Музична Україна, 1992. С. 204.

Барвінський В. Музика / В. Барвінський // Історія української культури / За заг. редакцією Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – С. 111.

Голик Г. Музичне виховання в українській школі / Г. Голик. – Дрогобич: “Вимір”,1998. – 180 с.

Іванова Л. Педагогічні ідеї М. Леонтовича // Музика в школі: Збірка статей. – К.: Музична Україна. – Вип. 8. /Упорядник Л. Хлєбнікова. – 1982. С. 197.

Історія української музики: В 6-ти т. – К: Наукова думка, 1990. – Т.3. – 424 с.

Історія української музики: в 6 т. / за ред. М. М. Гордійчук. – Київ: Наукова думка, 1989. – Т. 3 : Кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. – 420 c.

Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К., Муз. Україна, 1982.

Кияновська Л. О. Українська музична культура: навч. посібник / Л. О. Кияновська. – Львів: Тріада плюс, 2008. – 344 с.

Людкевич С. Музична мова в оригінальних хорових творах і опері “На русалчин Великдень” М. Леонтовича // Дослідження, статті, рецензії, виступи. – Т.1. – Львів, 1999. С. 202.

Михайличенко О. В Педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: [монографія] / О. В. Михайличенко. – Суми: “Мрія-1”, 2005. – 292 с.

Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): [монографія] / О. В. Михайличенко. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – 340 с.

Процик С. Внесок українських композиторів в теорію і практику музично естетичного виховання школярів / С. Процик // Музика в школі. – К.: Музична Україна‚ 1982. – Вип.8. – С.52–57.

Поясик О. Роль народної пісні в системі музичного виховання учнів та молоді Галичини (20-30 рр. ХХ століття) / О. Поясик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 9. – С. 87–89.

Печерська Є.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / Гол. ред. В.М.Куценко. – К.: Либідь, 2001. С.271.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)