№ 8(163) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.8(163).2018

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
АНАЛІТИКО-УЗАГАЛЬНУВАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПОЛЬЩІ ТА ЛАТВІЇ PDF
Наталія Арістова
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ PDF
Інна Шоробура
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ PDF
Мирослав Криштанович
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Людмила Боровик
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ PDF
Володимир Кулішов
ДОСВІД ТЬЮТОРСТВА ТА ПІДГОТОВКИ ТЬЮТОРІВ У ПОЛЬЩІ PDF
Катерина Осадча
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ 20 СТ. PDF
Оксана Петрів
ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО PDF
Олег Кекош
АСПЕКТИ ПІЗНАННЯ ТА ОВОЛОДІННЯ ХУДОЖНІМ РИСУНКОМ ЯК ВИРАЗНОЮ ФОРМОЮ ПРОФЕСІЙНОГО ПОСТУПУ ХУДОЖНИКА PDF
Михайло Сидор
РОЛЬ СОЦІО-ДИДАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАПИСАННЯ ЕСЕ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩУ ТЕМАТИКУ PDF
Тетяна Опалюк
ПАТРІОТИЗМ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ PDF
Віталій Кульчицький
УКРАЇНСЬКІ ХОРЕОГРАФІЧНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ PDF
Петро Фриз
МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ТВОРЧО-ОСОБИСТІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТИ PDF
Тетяна Білан
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ГОВОРІННЯ У СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗВО PDF
Галина Задільська
ПРО СПІЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТЕАТРАЛЬНОГО ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВ PDF
Тетяна Гердова
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF
Олена Кравченко-Дзондза
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ PDF
Марина Агапова
ПРОСТОРОВІСТЬ АРХІТЕКТУРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ PDF
Наталія Муляр
ЕТНОМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Лариса Костюк
ПАРАДИГМА КОНЦЕПТУ “СУБ’ЄКТНІСТЬ” PDF
Валентина Дротенко
ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ – КЛАСИКІВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ PDF
Іван Околович
ОСНОВИ ДИЗАЙНУ В ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА PDF
Жанна Ясеницька, Галина Савчин
КОЛІР – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРИ ЗОБРАЖЕННІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ, ПРИРОДИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Микола Пригодін
ТВОРЧІСТЬ МАРТИ ГРЕМ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТАНЦЮ МОДЕРН PDF
Ольга Мартинів
СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Оксана Макогін
ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО АВАНГАРДУ PDF
Людмила Волотко
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ НА ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Магдалина Марушка
ПОБУТОВИЙ ЖАНР УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Оксана Самбірська
ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Яна Волкова