DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141893

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ НА ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Магдалина Марушка

Анотація


Стаття присвячена розгляду особливостей створення хореографічних шкіл на Галичині у міжвоєнний час (1919 – 1939 рр.). Хореографічні школи Галичини досліджуваного періоду були репрезентовані у всіх тогочасних стилях, формах та видах танцю (українському народно-сценічному, класичному, модерному). Між ними існували взаємовпливи, простежувалась синхронність у розробці тематики й образності, спостерігалось збагачення виразових засобів. Розвиток хореографії на Галичині відображав загальні закономірності поступу європейської танцювальної культури.

Ключові слова


хореографічна школа; хореографічна освіта; народно-сценічна хореографія; хореографічне мистецтво; міжвоєнний період

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilash, P. M. (2003). Impresionizm u yevropeiskomu tantsiuvalnomu mystetstvi pochatku XX stolittia [Impressionism of the European dance art at the beginning of the twentieth century. Herald of the International Slavic University]. Herald of the International Slavic University. Kharkiv, vol. 6, no.2, pp. 25–28.[in Ukrainian].

Horbatova, N.O. (2003). Yevropeiska khoreohrafichna kultura pershoi polovyny XX stolittia (istoriohrafichnyi aspekt) [European Choreographic Culture of the first half of the 20th Century (Historiographical Aspect)]. Proceedings. Kyiv: NPU im. Drahomanova, vol.54, pp. 234–243.[in Ukrainian].

Horbatova, N.O. (2001). Rozvytok khoreohrafichnoi osvity v Ukraini (kinets XIX – pochatok XX st.) [The development of choreographic education in Ukraine (at the end of the nineteenth and early twentieth centuries)]. The questions of cultural studies: interagency collection of scientific articles.Vol. 17. Kyiv, pp. 6–12.[in Ukrainian].

Pastukh, V. V. (1999). Moderni khoreohrafichni napriamky v Halychyni (20-30-ti roki XX stolittia) [The modern choreographic directions in Galicia (20-30th years of the XXth century)]. Kyiv: Znannia, pp. 38–41. [in Ukrainian].

Poiasyk, O. (2001). Folklor v systemi muzychnoho vykhovannia navchalnykh zakladiv Halychyny (20–30-kh rr. XX st.) [Folklore in the system of musical education of educational institutions of Galicia (20-30’s of the twentieth century)].The actual problems of Ukrainian ethnopedagogy.(Ed.). Skulskyi R.P., Ivano-Frankivsk, pp. 186–190. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білаш П.М. Імпресіонізм у європейському танцювальному мистецтві початку ХХ століття. / П.М. Білаш // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – Харків, 2003. – Т. VI. – № 2. – С.25–28.

Горбатова Н.О. Європейська хореографічна культура першої половини ХХ століття (історіографічний аспект). / Н. Горбатова // Наукові записки. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2003. – Вип.54. – С. 234–243.

Горбатова Н.О. Розвиток хореографічної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). / Н. Горбатова // Питання культурології: міжвідомчий збірник наукових статей. Випуск 17 / КНУКіМ. – К., 2001. – С. 6–12.

Пастух В. В. Модерні хореографічні напрямки в Галичині (20-30-ті рокі ХХстоліття). / В. Пастух //. – К.: Знання, 1999. – С. 38–41.

Поясик О. Фольклор в системі музичного виховання навчальних закладів Галичини (20 – 30-х рр. ХХ ст.). / О. Поясник // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / За ред. чл.-кор. АПН України, проф. Скульського Р.П. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 186–190.





ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)