DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141894

ПОБУТОВИЙ ЖАНР УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

Оксана Самбірська

Анотація


У статті розглянуто історію становлення та розвитку побутового жанру українського живопису. Охарактеризовано історико-культурні основи та естетичні аспекти побутового живопису. Культурно-мистецька спадщина українського народу висвітлена крізь призму націотворчих процесів. Розкрито потенційні можливості українського побутового живопису як складової національної культури в контексті національно-патріотичного впливу на особистість в умовах глобалізації сучасного соціокультурного простору.


Ключові слова


глобалізація; образотворче мистецтво; живопис; побутовий жанр; особистість; націотворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Avhustiuk, O. (2012). Vidobrazhalno-vyrazhalna pryroda ta estetychna napravlenist obrazotvorchoho mystetstva Volyni XVII – XX stolit [Reflective-expressive nature and aesthetic orientation of the fine art of Volyn XVII – XX centuries]. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/1350/1/Avgustjyk_210512.pdf [in Ukrainian].

Averianova, N. (2009). Ukrainske obrazotvorche mystetstvo yak nevidiemnyi chynnyk etnozberezhennia ta natsiietvorennia [Ukrainian arts as an integral factor in ethno-preservation and nation-building]. Ukrainian Studies. No.13, pp.18–21. [in Ukrainian].

Bobosh, Ya. M. (2015). Providni tendentsii zakhidnoukrainskoho maliarstva ostannoi tretyny XIX stolittia [Leading trends of Western Ukrainian painting of the last third of the XIX century]. Journal of the National University “Lviv Polytechnic”. Series: Architecture: a collection of scientific works. No. 836, pp. 221–227. [in Ukrainian].

Hrytsenko, T. B., Hrytsenko, S. P.& Kondratiuk, A. Yu. (2009). Kulturolohiia [Culturology]. Kyiv: Sentr uchbovoi literatury, 392 р. [in Ukrainian].

Stepovyk, D. V. (1982). Ukrainske mystetstvo pershoi polovyny ХІХ stolittia [Ukrainian art of the first half of the XIX century]. Kyiv: Mystetstvo, 191 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Августюк О. Відображально-виражальна  природа та естетична направленість образотворчого мистецтва Волині ХVIIІ – ХХ століть [Електронний ресурс] / О.Августюк. – Режим доступу: URL https://eprints.oa.edu.ua/1350/1/Avgustjyk_210512.pdf

Авер’янова Н. Українське образотворче мистецтво як невід’ємний чинник етнозбереження та націєтворення / Н. Авер’янова//Українознавство. – 2009. – №13. – С.18 – 21.

Бобош Я. М. Провідні тенденції західноукраїнського малярства останньої третини ХІХ століття / Я. М. Бобош // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура: збірник наукових праць. – 2015. – № 836. – С. 221–227.

Гриценко Т. Б. Культурологія / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, А. Ю. Кондратюк та ін. – К .: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ століття / Д. В. Степовик. – К.: Мистецтво, 1982. – 191 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)