DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141895

ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Яна Волкова

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти порівняльного аналізу педагогічно цінного досвіду організації педагогічної співпраці школи і батьків учнів в Україні (на прикладі досвіду В. Сухомлинського) і Фінляндії. Виявлено, що основою організації такої співпраці є принципові положення: індивідуалізації і рівності, гуманізації і високої міри довіри в освіті, принцип розвиваючого середовища, визнання необхідності високого рівня підготовки і оплати праці учителя. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження досвід Фінляндії є цінним з позицій організації зворотного зв’язку в системі “педагог-батьки дитини”, орієнтуванні на реальний запит ринку праці, спрямування співпраці учителів і батьків на вироблення у дитини компетенцій успішного життя, а не досвіду подолання проблем і соціально-педагогічних кризів.


Ключові слова


освіта; педагогічна просвіта; співпраця школи і родини, самоцінність, особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Deryabin, Yu. S. (2004). Sravnitelnaya pedagogika. Finlyandiya – odin iz mirovyih liderov v obrazovanii [Comparative Pedagogy. Finland is one of the world leaders in Education]. Pedagogy, no. 4, pp. 75–82. [in Russian].

Laboratoriia simeinoho vykhovannia Instytutu problem vykhovannia APN Ukrainy [Family Education Laboratory of Institute of Educational Problems of AESU]. Retrieved from http://ipv.org.ua/about-institute/history.html [in Ukrainian].

Sistema obrazovaniya Finlyandii [Educational System of Finland]. Retrieved from http://dic.edu.ru/information/national_systems/1544/)39 [in Russian].

Sukhomlynsky, V. A. (1980). Izbrannyie pedagogicheskie sochineniya [Selected Pedagogical Works]. Moscow: Pedagogy, vol. 2, p. 433 [in Russian].

Sukhomlynsky, V. A. (1990). Tematika besed s roditelyami v Pavlyisheskoy shkole [Topics of Talks with Parents in Pavlysh School]. Kak vospitat nastoyaschego cheloveka. Moscow: Pedagogy, pp. 59–60. [in Russian].

Human development tindices. Retrieved fromhttp: // hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf [in English].

Lawler, S. (1991). Parent-Teacher Conferencing in Early Childhood Education. WashingtonDC: NEA, р.182. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дерябин Ю. С. Сравнительная педагогика. Финляндия – один из мировых лидеров в образовании / Дерябин Ю. С. // Педагогика. – 2004. – № 4. – С. 75–82.

Лабораторія сімейного виховання Інституту проблем виховання АПН України [Електронний ресурс]: Режим відкритого доступу: http://ipv.org.ua/about-institute/history.html

Система образования Финляндии [Електронний ресурс]: Режим відкритого доступу: http://dic.edu.ru/information/national_systems/1544/)39

Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: в 3 т. / В. А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1979-1981.Т. 2, 1980. – С. 433.

Тематика бесед с родителями в Павлышеской школе // Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1990. – С. 59–60.

Human development tindices [Електронний ресурс]: Режим відкритого доступу: http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf);

Lawler S. Parent-Teacher Conferencing in Early Childhood Education. – WashingtonDC : NEA, 1991, р. 182.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)