DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144211

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО СЛЕНГУ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НИМ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ МОТИВУВАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Лариса Дудікова, Аліна Марлова

Анотація


У статті представлено структурні та семантичні особливості англійського медичного сленгу та теми, яких він торкається. Визначено структурні засоби утворення сленгових слів і виразів (скорочення, словоскладання та утворення акронімів) та їх семантичні трансформації (метафоризація та метонімія). З’ясовано, що найбільш поширеними способами утворення сленгових одиниць є акронімія, часто з набуттям переносного значення, та метафора. Проаналізовано характерні приклади англійського медичного сленгу. Авторами запропоновано приклади завдань для ознайомлення студентів з особливостями нестандартної професійної лексики.


Ключові слова


англійський медичний сленг; мотивація; скорочення слова; словоскладання; абревіатура; акронім; метафора; метонімія

Повний текст:

PDF

Посилання


Decoding 28 Medical Slang Terms. [Electronic resource]. Available at: https://health.howstuffworks.com/medicine/healthcare/decoding-28-medical-slang-terms.htm[in English].

Fox, A. T. Medical Slang in British Hospitals. [Electronic resource]. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/383f/582b3ec755c48077d54b58b87ce85d3d8801.pdf[in English].

Gillis, M. Medical jargon may cloud doctor-patient communication. [Electronic resource]. Available at: https://www.reuters.com/article/us-health-jargon-patient-communication/medical-jargon-may-cloud-doctor-patient-communication-idUSKBN1EQ17B[in English].

Gyuro, M. Teaching Medical Slang and Jargon. [Electronic resource]. Available at: https://uni-bge.hu/Root/Sites/BGF/Kutatasi-tevekenyseg/Folyoiratok_kiadvanyok/Prosperitas-folyoirat/Tartalom/2017/2017-IV/dokumentumok/41_49_oldal.pdf[in English].

Houseton, M. Medical Matters: The Rude Lexicon of Medical Slang, from Acronyms to Argot… [Electronic resource]. Available at: https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/medical-matters-the-rude-lexicon-of-medical-slang-from-acronyms-to-argot-1.2161160[in English].

Keeley, P. Pimp my slang. [Electronic resource]. Available at: https://www.bmj.com/content/335/7633/1295 [in English].

Lost in Translation: the Impact of Medical Jargon on Patient-Centred Care. [Electronic resource]. Available at: https://www.theguardian.com/healthcare-network/2014/jul/01/impact-medical-jargon-patient-centred-care [in English].

McDonald, P. S. Slang in Clinical Practice. [Electronic resource]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12193372 [in English].

Medical Slang Glossary. [Electronic resource]. Available at: http://www.translationdirectory.com/glossaries/glossary224.php [in English].

Parsons, G. N. Between Two Worlds. Medical Student Perception of Humor and Slang in the Hospital Setting. [Electronic resource]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11556931 [in English].

Stojanova, I. Informal Medical Discourse: Notes on Specialized Slang, Jargon and Proverbs. [Electronic resource]. – Available at: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Informal%20 medical%20discourse%20%20%20notes%20on%20specialized%20slang%20%2C%20jargon%20and%20proverbs.pdf [in English].

The Secret Slang of Hospitals: What Doctors and Nurses Call Patients behind Their Backs. [Electronic resource]. Available at: https://nationalpost.com/health/the-secret-slang-of-hospitals-what-doctors-nurses-call-patients-behind-their-backs [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Decoding 28 Medical Slang Terms. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://health.howstuffworks.com/medicine/healthcare/decoding-28-medical-slang-terms.htm

Fox A. T. Medical Slang in British Hospitals. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/383f/582b3ec755c48077d54b58b87ce85d3d8801.pdf

Gillis M. Medical jargon may cloud doctor-patient communication. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.reuters.com/article/us-health-jargon-patient-communication/medical-jargon-may-cloud-doctor-patient-communication-idUSKBN1EQ17B

Gyuro M. Teaching Medical Slang and Jargon. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://uni-bge.hu/Root/Sites/BGF/Kutatasi-tevekenyseg/Folyoiratok_kiadvanyok/Prosperitas-folyoirat/Tartalom/2017/2017-IV/dokumentumok/41_49_oldal.pdf

Houseton M. Medical Matters: The Rude Lexicon of Medical Slang, from Acronyms to Argot… [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/medical-matters-the-rude-lexicon-of-medical-slang-from-acronyms-to-argot-1.2161160

Keeley P. Pimp my slang. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.bmj.com/content/335/7633/1295

Lost in Translation: the Impact of Medical Jargon on Patient-Centred Care. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.theguardian.com/healthcare-network/2014/jul/01/impact-medical-jargon-patient-centred-care

McDonald P. S. Slang in Clinical Practice. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12193372

Medical Slang Glossary. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: http://www.translationdirectory.com/glossaries/glossary224.php

Parsons G. N. Between Two Worlds. Medical Student Perception of Humor and Slang in the Hospital Setting. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11556931

Stojanova I. Informal Medical Discourse: Notes on Specialized Slang, Jargon and Proverbs. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Informal%2 0medical% 20discourse%20%20%20notes%20on%20specialized%20slang%20%2C%20jargon%20and%20proverbs.pdf

The Secret Slang of Hospitals: What Doctors and Nurses Call Patients behind Their Backs. [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://nationalpost.com/health/the-secret-slang-of-hospitals-what-doctors-nurses-call-patients-behind-their-backs

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)