DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144290

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ольга Гарбич-Мошора

Анотація


У статті розглянуто переваги та організацію систем електронного документообігу у закладі вищої освіти, наведено основні вимоги до систем електронного документообігу. Охарактеризовано основні засади функціонування інтегрованої системи електронного документообігу та проблеми, які виникають у процесі їх встановлення. Визначено основний напрям подальшого дослідження щодо їх розробки.


Ключові слова


електронний документ; електронний документообіг; електронний підпис; категорії документів; наукова установа

Повний текст:

PDF

Посилання


Varlamova, L. N. (2007). Novyji standart u sferi dilovodstva [New standard in office management]. Sekretar-referent, vol.6, p.164. [in Ukrainian].

Hrechko, A. V. (2006). Osnovy elektronnoho dokumentoobihu: navch. posib. [Fundamentals of electronic document management]. Kyivskyi natsionalnyi torhovelno- ekonomichnyi un-t. Kyiv, 156 p. [in Ukrainian].

Tkachuk, H. I. (2014). Vykorystannia elektronnoi systemy dokumentoobihu u VNZ [Using the electronic system of document circulation in universities]. Mahistratura v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv vyshchoi shkoly. Zhytomyr. ZhDU, 254 p. [in Ukrainian].

Dokumentoobih v navchalnomu pidrozdili [Documentation in the educational unit of the university]. [Electronnic resource]. Available at: ttp://referaty.net.ua/referaty/referat_62053.html. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Варламова Л. Н. Новий стандарт у сфері діловодства / Л. Н. Варламова // Секретар-референт. – 2007. – №6. – с. 164.

Гречко А.В. Основи електронного документообігу: навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. – К., 2006. – 156 с

Ткачук Г. І. Використання електронної системи документообігу у ВНЗ / Г. І. Ткачук, С.А. Постова // Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. – Житомир: ЖДУ, 2014. – С. 254.

Документообіг в навчальному підрозділі ВУЗу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referaty.net.ua/referaty/referat_62053.html.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)