DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144324

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ДІТЕЙ, БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛЯ У ВИХОВАННІ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН

Тетяна Роїк

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти співпраці у вихованні культури родинних взаємин в освітньому процесі. Виявлено, що ефективність, цілісність процесу виховання культури родинних взаємин у молодших школярів залежить від налагодженої системи співпраці всіх учасників освітнього процесу. Проведений аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних фахівців засвідчив, що співпраця дітей, батьків, вчителів є важливим процесом, який має вагомі можливості для надання родині психолого-педагогічної допомоги щодо виховання дітей, підвищення культури батьків з метою виховання культури родинних взаємин.


Ключові слова


співпраця; виховання; молодші школярі; освітній процес; культура родинних взаємин

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorontsov, A. (2001). Formula sobstvennogo marshruta: Proektnaya deyatelnost kak put k vzrosleniyu [Formula of own route: project activity as a way to grow up]. Pervoe sentyabrya, no.78, pp. 3–5. [in Russian].

Derekleeva, N. I. (2004). Roditelskie sobraniya 5-11 klassyi [Parent meetings. Grades 5-11]. Moscow: WACO, 240 р. [in Russian].

Kostiuk, H. (2006). Hromadsko-aktyvna shkola: upravlinnia, partnerstvo, rozvytok [Community-Active School: Governance, Partnership, Development]. Village school of Ukraine, no. 9, pp. 11–14. [in Ukrainian].

Kravchenko, T. V. (1993). Vzaiemodiia simi ta shkoly u vykhovanni ditei (1945 – 1991 rr.) [Interaction of family and school in the education of children (1945 – 1991)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 24 р. [in Ukrainian].

Matviienko, O. V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi vzaiemodii u navchalno-vykhovnomu seredovyshchi shkoly pershoho stupenia [Theoretical and methodological principles of the preparation of future teachers for pedagogical interaction in the educational environment of the school of the first degree]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 34 p. [in Ukrainian].

Nazarenko, L. M. (2005). Rodynno-shkilnyi vykhovnyi prostir yak faktor sotsialnoho stanovlennia osobystosti pidlitka [Family-school educational space as a factor of social formation of a teenager’s personality]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kherson, 17 р. [in Ukrainian].

Orzhekhovska, V. M., Kyrychenko, V. I. & Kovhanych, H. H. (2007). Vzaiemodiia navchalnoho zakladu i simi: stratehii, tekhnolohii, modeli: Navchalnyi praktyko zoriientovanyi navchalnyi posibnyk [Interaction of an educational institution and a family: strategies, technologies, models: Educational practice-oriented educational aid]. Kharkiv: “tochka”, 192 р. [in Ukrainian].

Postovyi, V. H. (Ed.). (1997). Simia i dity: Prohrama rodynno-natsionalnoho vykhovannia ta navchalno-tematychnyi plan pedahohichnoi osvity batkiv [Family and children: Program of the family-national education and educational-thematic plan of pedagogical education of parents]. Kyiv: ІZMN, 56 p. [in Ukrainian].

Tovkalo, M. Ya. (2014) Shkola kerivnyka: Pozytsionuvannia ZNZ v hromadi: vpiznavanist i vybir [School leader: Positioning of general education institutions in the community: recognition and choice]. Resource Center for Public Activity M. Ya. Tovkalo. Lviv: LOIPPO, 50 р. [in Ukrainian].

Chavkin, N. F. (1998). A multicultural perspective on parent achievement: implications for policy and practice. Education Spring. Vol. 109(3), pp. 276–285. [in English].

Costin, L. (1969). A historical review of school social work. Social Casework 50, pp. 439–453. [in English].

Dearing, E., Kreider, H., Simpkins, S. & Weiss H. B. (2006). Family involvement in school and low-income children’s literacy performance: Longitudinal associations between and within families. Journal of Educational Psychology, vol. 98, pp. 653–664. [in English].

Desforges, C. & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review. London: Department for Education and Skills. [in English].

Feinstein, L. & Symons, J. (1999). Attainment in secondary school. Oxford Economic Papers. Vol. 51, pp. 300–321. [in English].

Gordon, T. (2000). Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children 3rd ed. New York: Three Rivers Press. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронцов А. Формула собственного маршрута: Проектная деятельность как путь к взрослению // Первое сентября. – 2001. – №78. – С. 3–5.

Дереклеева Н.И. Родительские собрания. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2004. – 240 с.

Костюк Г. Громадсько-активна школа: управління, партнерство, розвиток // Сільська школа України. – 2006. – № 9. – С. 11–14.

Кравченко Т. В. Взаємодія сім’ї та школи у вихованні дітей (1945 – 1991 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. В. Кравченко. – Київ, 1993. – 24 с.

Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ, 2010. – 34 с.

Назаренко Л. М. Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціального становлення особистості підлітка: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. М. Назаренко; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2005. – 17 c

Оржеховська В.М., Кириченко В.І., Ковганич Г.Г.: Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології, моделі: Навчальний практико зорієнтований навчальний посібник. – Х.: Видавництво “Точка”, 2007. – 192 с.

Сім’я і діти: Програма родинно-національного виховання та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків / Кол. авт.: За ред. В.Г.Постового. – К.: ІЗМН, 1997. – 56 с.

Товкало М. Я. Школа керівника: Позиціонування ЗНЗ в громаді: впізнаваність і вибір. Ресурсний центр громадської активності / М. Я. Товкало. – Львів: ЛОІППО, 2014. – 50 с.

Chavkin N. F. A multicultural perspective on parent achievement: implications for policy and practice / N. F.Chavkin. – Education Spring. – 1998. – Vol. 109(3) . – P. 276–285.

Costin L. A historical review of school social work / L. Costin // Social Casework 50. – 1969. – P. 439–453.

Dearing E. Family involvement in school and low-income children’s literacy performance: Longitudinal associations between and within families / Dearing E., Kreider H., Simpkins S., Weiss H. B. // Journal of Educational Psychology. – 2006. – Vol. 98. – P. 653–664.

Desforges C. The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review / C. Desforges, A. Abouchaar. – London: Department for Education and Skills, 2003.

Feinstein L. Attainment in secondary school / L. Feinstein, J. Symons. – Oxford Economic Papers. – 1999. – Vol. 51. – P. 300–321.

Gordon T. Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children / T. Gordon. – 3rd ed. – New York: Three Rivers Press, 2000.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)