DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144327

РОЛЬ КАЗОК ІВАНА ФРАНКА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Юлія Гукало

Анотація


У статті розкривається роль казок Івана Франка у формуванні національно-культурних цінностей учнів початкової школи. Окреслено поняття “національно-культурні цінності”, визначено національно-культурні цінності українського народу.

І. Франко спонукає до високих та шляхетних духовних запитів для молодих читачів, залучаючи дітей до сприйняття та розуміння фантастичних уявлень, надає їм багатий пізнавальний матеріал про життя природи та суспільства. Казки стають для маленького читача початковим орієнтиром для логічного осмислення життя, вони розвивають почуття гідності, любов до навколишнього середовища, гордість за свою землю, мову.


Ключові слова


національно-культурні цінності; культура; казка; літературне читання

Повний текст:

PDF

Посилання


Naumenk, V. (2014). Literaturne chytannya: ukr. mova. dlya zahalnoosvit. navch. zakl. z navchannyam ukr. movoyu: pidruch. dlya 3-ho kl. zahalnoosvit. navch. zakl. [Literary reading: ukr. language. for general education. For 3rd class general education]. Kyiv: Genesis, 176 p. [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2015). Literaturne chytannya. Ukrayinska mova. 4 klas: pidruch. dlya zahalnoosvit. navch. zakl. [Literary reading. Ukrainian language. Grade 4]. Kyiv: Publishing House “Education”,178 p. [in Ukrainian].

Literaturne chytannya. Navchalna prohrama dlya zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 2–4 klasy [Literary reading. Educational program for general educational institutions of 2-4 classes]. Retrieved from:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli [in Ukrainian].

Mironova, N. (2007). Rol kazky na osobystist dytyny [The role of a fairy tale on the personality of a child]. Preschool education, no. 5, pp. 12–13. [in Ukrainian].

Ohar, A. (2017). Kontseptosfera tvoriv I. Franka dlya ditey (na materiali zbirky kazok “Koly shche zviri hovoryly”) [Conceptosphere works I.Franka for children (on the material collection of fairy tales “When the animals were talking”)]. Youth & market, no. 7, pp. 43 – 47. [in Ukrainian].

Ohar, A. (2017). Ukrainian concept sphere: the appearangce aspect. Native word in the ethno-cultural dimension: Collection of scientific works. Drohobych: Posvit, pp. 176 – 184. [in English].

Romanyuk, N. Y. (2001). Zahalnolyudski i natsionalni dukhovni tsinnosti – sertsevyna osvity i vykhovannya [General human and national spiritual values – the core of education and upbringing]. Bulletin of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. Medical and biological and spiritual and psychological aspects of the Chernobyl accident, no. 1, pp. 343 – 348. [in Ukrainian].

Sabat, H. (2013). Franko i dytyacha literatura: problemy funktsionuvannya ta retseptsiyi kazok pro tvaryn [Franko and children’s literature: problems of the functioning and reception of fairy tales about animals]. Native word in the ethno-cultural dimension: Collection of scientific works. Drohobych: Posvit, pp. 393 – 404. [in Ukrainian].

Sokhomlynsky, V. O. (1980). Vybrani tvory [Selected Works]. Kyiv: Soviet school, 653 p. [in Ukrainian].

Fesyukova, L. B. (2000). Vospytanye skazkoy: Dlya raboty s detmy doshkolnoho vozrasta [Education by a fairy tale: For working with children of preschool age]. Moscow: LLC “Firm” Izdatelstvo AST ”; Kharkiv: Folio, pp. 3–9. [in Russian].

Yuzva, L. (2013). Natsionalno-kulturni tsinnosti: variatsiyi v mezhakh pokolin [National-cultural values: variations within generations]. Retrieved from: http://www.academia.edu/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Літературне читання: укр. мова. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою: підруч. Для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віра Науменко. – К.: Генеза, 2014. – 176 с.

Літературне читання. Українська мова. 4 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Савченко О. Я. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2015. – 178 с.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи // Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

Міронова Н. Роль казки на особистість дитини / Міронова Н. //Дошкільне виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–13.

Огар А. Концептосфера творів І. Франка для дітей (на матеріалі збірки казок “Коли ще звірі говорили”) / Анна Огар //Молодь і ринок. – 2017. – № 7. – С. 43 – 47.

Ohar А. Ukrainian concept sphere: the appearangce aspect / Anna Ohar // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 176 – 184.

Романюк Н. Й. Загальнолюдські і національні духовні цінності – серцевина освіти і виховання / Н. Й. Романюк // Вісник ДААУ Медико-біологічні та духовно-психологічні аспекти аварії на ЧАЕС. – 2001. – № 1. – С. 343 – 348.

Сабат Г. Франко і дитяча література: проблеми функціонування та рецепції казок про тварин / Галина Сабат // Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 393 – 404.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори. – К.: Радянська школа,1980. – 653 c.

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста – М.: ООО “Фирма “Издательство АСТ”; Харьков: Фолио, 2000. – С. 3 – 9.

Юзва Л. Національно-культурні цінності: варіації в межах поколінь / Людмила Юзва. Взято з http://www.academia.edu/

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)