DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144330

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Наталя Сех

Анотація


Стаття присвячена аналізу педагогічних умов сенсорного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва. Сенсорний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва визначено як розвиток чуттєвої сфери дитини в процесі поступового накопичення інформації про якості й властивості предметів та явищ довкілля, взаємовідношень між ними, подальшого її впорядкування і структурування під час малювання, ліплення, аплікації та конструювання, у процесі ознайомлення дітей з витворами мистецтва, ілюстраціями, фотозображеннями тощо. Визначеними педагогічними умовами сенсорного розвитку дошкільників засобами образотворчого мистецтва є відображення засвоєних дітьми якостей і властивостей предметів у мовленні дітей та позитивне емоційне ставлення.


Ключові слова


дитина дошкільник; сенсорне виховання; педагогічні умови; образотворче мистецтво; сенсорний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Nychkalo, S. A. (1999). Mystetstvoznavstvo: Korotkyi tlumachnyi slovnyk [Art Studies: A Short Explanatory Dictionary]. Kyiv: Lybid, 208 p. [in Ukrainian].

Shaparia, V. (Ed.). (2009). Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh terminiv [Psychological explanatory dictionary of the most modern terms]. Kharkiv: Prapor, 672 p. [in Ukrainian].

Ponimanska, T. I. (2006). Doshkilna pedahohika [Preschool Pedagogy]. Tutor manual for students of the Higher Educational Establishments. Kyiv: “Akadem-vydav”, 456 p. [in Ukrainian].

Funtikova, O. O. (2004). Dytyna y rozumova diialnist: do pytannia pro navchannia [Child and mental activity: the question of studying]. Pre-school education, no. 4 (6), pp.33–37.[in Ukrainian].

Tarasenko, H. S. (2010). Orhanizatsiia dytiachoi ihrovoi diialnosti v konteksti nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [An organization of the children’s gaming activities in the context of continuity of pre-school and primary education]. An educational and methodical manual. Kyiv: Vyd-vo “Lira-K”, 320 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ничкало С. А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 1999. – 208 с.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / Заред. В. Шапаря. – Харків.: Прапор, 2009. – 672 с.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: [навч. посіб. для студ.вищ. навч. закладів] / Т. І. Поніманська. – К.: “Академ-видав”, 2006. – 456 с.

Фунтікова О. О. Дитина й розумова діяльність: до питання про навчання / Фунтікова О. О. // Дошкільна освіта. – 2004. – № 4 (6). – С. 33–37.

Тарасенко Г. С. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Навчально-методичний посібник / Г. С. Тарасенко. – К.: Вид-во “Ліра-К”, 2010. – 320с

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)