DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.146894

ПРИНЦИП ОБ’ЄКТИВНОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Ірина Зварич

Анотація


Особливе місце в процесі підготовки фахівців до корисної праці посідає проблема педагогічної діяльності викладача, зокрема справедливості в оцінюванні рівня якості знань студентів, оскільки від творчого й умілого застосування принципів оцінювання значною мірою залежить успіх та результат у навчанні, бо освіта відіграє важливу роль в житті кожної людини. Основна мета освіти – підготовка студентів фізичної, розумової, соціальної діяльності до повсякденного життя.

Хоча проблемі педагогічної діяльності присвячена значна кількість наукової літератури, проте суттєвою необхідністю залишається осмислення справедливості у процесі оцінювання рівня якості знань студентів. Необхідно підкреслити, що освіта завжди поєднувала найважливіші завдання в досягненні триєдиної мети: пізнання таємниць природи та її закономірностей, підготовка фахівців до корисної праці та їхнє виховання. Саме тому, реформування системи освіти ставить потребу висококваліфікованої підготовки сучасних спеціалістів, потребує вдосконалення процесу педагогічного оцінювання знань, зокрема оновлення системи освіти і підготовки фахівців.

У статті розкривається принцип справедливості і права в педагогічній діяльності викладача, висвітлюється його сутність в процесі оцінювання якісного рівня знань студентів.


Ключові слова


об’єктивність; принцип справедливості; реформування; діяльність викладача; рівень якості знань студентів; професійна підготовка; освіта; заклади вищої освіти; оцінювання; навчальний предмет

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hegel, G. (1976). The spirit of Christianity and its fate. Philosophical religions in Vol. I – II, V I. K.: Mysl, pp. 101–102.

Legal Encyclopedia (1998). Legal Encyclopedia in 6 volumes. Vol. V. Kyiv: “Ukr. Encyc”, p. 736.

Marcus Tullius Cicero (2018). Available at: https://www.britanica.com/biography/Cicero

Plato’s tripartite theory of soul (2018). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Plato%27s _tripartite _theory_of_soul

Political Theory – Confucius on the proper role of government (2018). Available at: http://selfdeprecate.com/politics-articles/confucius-proper-role-government/

Vasyanovych, G. V. (2005). Pedagogical Ethics: teaching method. Lviv: “Norma”, 344 p.

Zvarych, I. M. (2015). Theoretical and Methodological Basic of Assessment the Lecturers’ Pedagogic Activities at the USA’s Higher Education Institutions. Kyiv: Fenix, p. 144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)