№ 10(165) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.10(165).2018

Зміст

Статті

ПРИНЦИП ОБ’ЄКТИВНОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА PDF (English)
Ірина Зварич
ПРО ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ірина Кишакевич
ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ БЕДНЫХ В УПРАВЛЕНИИ НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЫНКОВ КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ PDF (Русский)
Лукаш Маковский, Анджей Кокель, Моника Кидиба
ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Людмила Лісунова
ПІДВИЩЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
Світлана Булавенко
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Ірина Паласевич
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА PDF
Аліна Теплицька
МИСТЕЦЬКА СКАРБНИЦЯ ПОЕТА-ПІСНЯРА ЙОСИПА ФИШТИКА PDF
Оксана Бобечко, Ярослава Пилипів
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Іван Василиків
ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Лілія Ребуха
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Марія Крива, Софія Пилипець
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ВИМОГ І РЕАЛІЙ PDF
Галина Кузан
КОНЦЕПТОСФЕРА ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ PDF
Анна Огар
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ У ЦЕНТРАХ ШКІЛЬНИЦТВА У ПОЛЬЩІ PDF
Леся Шагала
ВИЩА АГРАРНА ОСВІТА США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Тимощук
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА – ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ PDF
Наталія Жидкова
ЯКЩО МАТЕМАТИКА – ТО З ГУМОРОМ: НЕТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Олександр Кошелєв, Валерій Сиротенко
ВИСТАВКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ МУЗЕЮ “ДРОГОБИЧЧИНА” УПРОДОВЖ 2005 – 2007 РОКІВ PDF
Микола Гладкий
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Ільєнко
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНТІНА КНЯЖИНСЬКОГО PDF
Дзвенислава Василик
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В РІЗНОВІКОВІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ГРУПІ PDF
Марина Васильєва
НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ ТА РОЛЬ ВИКЛАДАЧА PDF (English)
Любов Крайник
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ПОЛІТОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ: ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ, ПІДХОДИ PDF
Ірина Брандибура
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТНОСТІ У ПРОЦЕСІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ірина Нестерова
ПОЛІХУДОЖНЯ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ: ЗМІСТ І СТРУКТУРА, ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ PDF
Ся Гаоян
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Христина Марія Карвацька
ГРА ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ PDF
Ліля Пацкаль
СТИЛЬ ВЗАЄМИН МІЖ БАТЬКАМИ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Ольга Сов’як