DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.146991

МИСТЕЦЬКА СКАРБНИЦЯ ПОЕТА-ПІСНЯРА ЙОСИПА ФИШТИКА

Оксана Бобечко, Ярослава Пилипів

Анотація


Статтю присвячено творчій постаті поета-пісняра Йосипа Фиштика, який займає чільне місце в сучасному українському поетично-пісенному мистецтві. Проаналізовано етапи його творчої діяльності, охарактеризовано професійний та мистецький доробок, висвітлено співпрацю митця з відомими композиторами сьогодення Богданою Фільц, Миколою Ластовецьким, Анатолієм Горчинським, Людмилою Єрмаковою, Ігорем Вовчаком, Анатолієм Безугленком, Василем Корчем та іншими. Як наслідок, створено цілісний творчий портрет знаного поета-пісняра.

Ключові слова


Дрогобич; Йосип Фиштик; радіо “Франкова земля”, поет-пісняр; поезія; пісня; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystrova, O. (2018). Blahovisne siaivo nad “Ievrodomom” [Glorious glow over “Eurodom”]. [Elektronnyi resurs]. Available at: http://boykivshchina.info/2018/05/18/blahovisne-siaivo-nad-yevrodomom/ [in Ukrainian].

Hrabovskyi, V. (2000). Soniachni pochuttia. [Sunny feelings]. Peredmova. B. Filts, Y. Fyshtyk. Sontse v zhmentsi [noty]. Cycle of choral songs. Drohobych, pp. 3-4. [in Ukrainian].

Husar, L. (2017). Zhmenka muzychnoho sontsia [A handful of musical sunshine]. [Electronnic resource]. Available at: http://new.ddmu.org.ua/2017/11/29/bohdana-filts-nasha-hostia/Bohdana Filts – nasha hostia! [in Ukrainian].

Zymomria, M. (2015). Tvory Yosypa Fyshtyka v perekladnykh interpretatsiiakh [Joseph Fisher’s works in translated interpretations]. Context of Ukraine: let’s face it: a jubilee collection to honor the Honored Art Worker of Ukraine Joseph Fishtik. Drohobych: Posvit, pp.257 – 265. [in Ukrainian].

Kontekst Ukrainy: Lyshaimosia soboiu. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu zasluzhenoho diiacha mystetstv Ukrainy, poeta-pisniara Yosypa Fyshtyka (2015). [Context of Ukraine: Let’sfaceit. Anniversary collection for the honor of Honored Artist of Ukraine, poet-songwriter Joseph Fishtik]. Drohobych: Posvit, 496 p. [in Ukrainian].

Krasnova, L. (2015). Yuvilei shliakhetnosti i vysokoho chynu: z tvorchoho dorobku Yosypa Fyshtyka [Anniversary of nobility and high rank: from the creative work of Joseph Fishchika]. Context of Ukraine: let’s face it: a jubilee collection to honor the Honored Art Worker of Ukraine Joseph Fishtik. Drohobych: Posvit, pp. 86 – 117. [in Ukrainian].

Lekhnovskyi, P. (2017). Harmoniia mystetskoi bahatohrannosti [Harmony of artistic versatility]. Boikivshchyna. no. 7 – 8. [in Ukrainian].

Marko, V. (2012). V ustakh – pravdyvyi holos [In the mouth is a true voice]. Fyshtyk Y., Zymomria M. Cathedral of the daily grace. Radio journalism. Drohobych: Posvit, pp. 397 – 427. [in Ukrainian].

Nimylovych, O. (2015). Pisenna palitra Yosypa Fyshtyka [Joseph Fishchy’s Song Palette]. Context of Ukraine: let’s face it: a jubilee collection to honor the Honored Art Worker of Ukraine Joseph Fishtik. Drohobych: Posvit, pp. 129 – 133. [in Ukrainian].

Nimylovych, O. and Zymomria, M. (2015). Obraz kriz pryzmu motyvu tvorchosti [Image through the prism of the motive of creativity]. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series of Literary Studies. Ternopil: TNPU, Vol. 43. pp. 357 – 364. [in Ukrainian].

Fyshtyk, Y., and Zymomria, M. (2012). Sobor shchodennoi blahodati. Radiopublitsystyka [Cathedral of the daily grace. Radio journalism]. Drohobych: Posvit, 438 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бистрова О. Благовісне сяйво над “Євродомом” [Електронний ресурс] / О. Бистрова // Режим доступу: http://boykivshchina.info/2018/05/18/благовісне-сяйво-над-євродомом/

Грабовський В. Сонячні почуття. Передмова / В. Грабовський // Сонце в жменці [ноти] / Б. Фільц, Й. Фиштик. Цикл хорових пісень. Упорядник В. Грабовський. – Дрогобич, 2000. – С. 3–4.

Гусар Л. Жменька музичного сонця [Електронний ресурс] / Л. Гусар // Режим доступу: http://new.ddmu.org.ua/2017/11/29/богдана-фільц-наша-гостя/Богдана Фільц – наша гостя!

Зимомря М. Твори Йосипа Фиштика в перекладних інтерпретаціях / Микола Зимомря // Контекст України: лишаймося собою: ювілейний збірник на пошану заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Фиштика / [упорядкув.: І. М. Зимомрі]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 257–265.

Контекст України: Лишаймося собою. Ювілейний збірник на пошану заслуженого діяча мистецтв України, поета-пісняра Йосипа Фиштика / Упорядкув.: І. М. Зимомрі; за ред. М. І. Зимомрі. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 496 с.

Краснова Л. Ювілей шляхетності і високого чину: з творчого доробку Йосипа Фиштика / Людмила Краснова // Контекст України: лишаймося собою: ювілейний збірник на пошану заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Фиштика / Упорядкув.: І. М. Зимомрі; за ред. М. І. Зимомрі. – Дрогобич, 2015. – С. 86–117.

Лехновський П. Гармонія мистецької багатогранності / П. Лехновський // Бойківщина. – 2017. – № 7–8.

Марко В. В устах – правдивий голос / Василь Марко // Фиштик Й., Зимомря М. Собор щоденної благодаті. Радіопубліцистика. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 397–427.

Німилович О. Пісенна палітра Йосипа Фиштика / Олександра Німилович // Контекст України: лишаймося собою: ювілейний збірник на пошану заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Фиштика / Упорядкув.: І. М. Зимомрі; за ред. М. І. Зимомрі. – Дрогобич, 2015. – С. 129–133.

Німилович О., Зимомря М. Образ крізь призму мотиву творчості / О. Німилович, М. Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / за ред. д-р ф.н. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 357–364.

Фиштик Й., Зимомря М. Собор щоденної благодаті. Радіопубліцистика / Йосип Фиштик, Микола Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 438 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)