DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151947

МОВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ

Галина Білавич

Анотація


Pозглянуто питання підготовки бакалаврів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. Проаналізовано навчально-методичне забезпечення, з’ясовано, що у змісті підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі переважає інформаційна парадигма. З-поміж чинників, які впливають на освітні процеси, виокремлено модернізацію системи підготовки кадрів, зокрема введення з 2016 р. року спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. За результатами аналізу навчальних планів зроблено висновок про недостаню реалізацію мовно-комунікативного аспекту, наголошено на посиленні ролі дисциплін мовно-літературного циклу у формуванні комунікативної компетенції бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


Ключові слова


інформаційна; бібліотечна та архівна справа; мовна культура; студенти; навчально-методичне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Kyyivskyj universytet imeni Borysa Grinchenka, osvitno-profesijna programa [Kyiv Boris Grinchenko University, educational and professional program]. Retrieved from http:// kubg.edu.ua. [in Ukrainian].

Nacionalnyj transportnyj universytet [National Transport University]. Retrieved from http:// www.ntu.edu.ua. [in Ukrainian].

Pidgotovka bakalavriv – kafedra dokumentoznavstva ta informacijnoyi diyalnosti [Preparation of bachelors – Department of Documentation and Information Activity]. Retrieved from http://www.dut.edu.ua/ua/1735-pidgotovka-bakalavriv-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti. [in Ukrainian].

Solyanyk, A. A. (2017). Suchasni problemy standartyzaciyi vyshhoyi bibliotechno-informacijnoyi osvity v Ukrayini [Modern Problems of Standardization of Higher Library and Information Education in Ukraine]. VII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: yevropeiski oriientyry”: zbirnyk materialiv – VII International Scientific and Practical Conference “Modern information and library education: European benchmarks”: a collection of materials (pp. 11–17). Kyiv: UBA. [in Ukrainian].

“Informacijna, bibliotechna ta arxivna sprava” – Mukachivskyj derzhavnyj universytet [“Information, Library and Archives” – Mukachevo State University]. Retrieved from http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/B_02_029_IB.pdf. [in Ukrainian].

020105 “Dokumentoznavstvo” – SNU im. V. Dalya [“Documentation” – SNU them. V. Dal]. Retrieved from http:// snu.edu.ua/docs/univer/lic_and_acc/snu _6_ 020105. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Київський університет імені Бориса Грінченка, освітньо-професійна програма. URL: http://kubg.edu.ua.

Національний транспортний університет. URL: http://www.ntu.edu.ua

Підготовка бакалаврів – кафедра документознавства та інформаційної діяльності. URL: http://www.dut.edu.ua/ua/1735-pidgotovka-bakalavriv-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti

Соляник А. А. Сучасні проблеми стандартизації вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні // VII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири”: збірник матеріалів. – Електрон. вид. – Київ: УБА, 2017. – С.11–17.

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” – Мукачівський державний університет. URL: http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/Б_02_029_ІБ.pdf

6.020105 Документознавство – СНУ ім. В. Даля. URL: http://snu.edu.ua/docs/univer/lic_and_acc/snu_6_020105_documentoznavstvo.pdf

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)