№ 11(166) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.11(166).2018

Зміст

Статті

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLU PDF (Polski)
Марія Чепіль, Божена Мажец, ксьондз Михайло Борда
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Олена Квас, Сузанна Волошин
МОВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ PDF
Галина Білавич
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Олександр Малихін, Анастасія Гавриленко
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Андрій Гедзик, Наталія Баличева
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ТА МОВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF (English)
Олена Мартинюк
ПЕРЕДУМОВИ ВВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ШКІЛЬНИЙ КУРРИКУЛУМ У НІМЕЧЧИНІ (ХVІІІ СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) PDF
Даріуш Скальскі
ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Олександр Солтик
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ВЕКТОР УСПІХУ PDF
Василь Ротар, Кирило Пасинчук
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ PDF
Тетяна Ходутіна, Лариса Колодіна
ПРОБЛЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Ірина Западинська
“НОВЕ ВИХОВАННЯ” ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВІДІЯ ДЕКРОЛІ PDF
Галина Кемінь
ТЕОРЕТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ЗДОРОВ’Я PDF
Зоряна Крупник
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ: ЧИННИКИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Катерина Павелків
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Рогульська
СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Гаврилюк
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Юлія Возна
НАВЧАЛЬНИЙ STREAM-ПРОЕКТ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Олександр Кошелєв, Вікторія Гринько
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Інна Агалець
ПРОБЛЕМА ПЕРСОНІФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ PDF
Ірина Розман
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Ільєнко
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Леся Смеречак
ФОРТЕПІАННА АНСАМБЛЕВА МУЗИКА МИРОСЛАВА СКОРИКА В РЕПЕРТУАРІ ЛЬВІВСЬКИХ ДУЕТІВ ПІАНІСТІВ PDF
Уляна Молчко, Ірина Стецівка
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ PDF
Світлана Ябковська, Оксана Шахрай
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ СИТУАЦІЙНИХ ДІАЛОГІЧНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ PDF
Надія Ростикус
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Хосейн Саксон
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ PDF
Євген Підлісний
СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРУПИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ ЛІДЕРА ТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА PDF
Валентина Блохіна
ПОНЯТТЯ “АРТ-ПЕДАГОГІКА” У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Олександра Кирилова
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
Тетяна Кобилянська
ЕТНОДИЗАЙН КЕРАМІКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Юлія Роїк