DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151950

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ТА МОВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Олена Мартинюк

Анотація


У статті зроблено спробу обґрунтувати необхідність навчання англійської мови як глобальної у процесі професійної підготовки майбутніх іноземних філологів та вчителів англійської мови. Наголошено на актуальності формування у студентів уявлень про розмаїття акцентів та діалектів серед англомовних спільнот у різних країнах світу. Запропоновано включити теоретичні та функціональні аспекти різновидів англійської мови до змісту фахово-орієнтованої дисципліни “Країнознавчий аспект англомовних держав”. Охарактеризовано один з розроблених автором розділів навчальної програми цієї дисципліни, запропоновано окремі види аудиторної та позакласної навчальної діяльності, спрямовані на розвиток міжкультурної комунікативної компетентності. Встановлено, що ефективність іншомовної комунікації залежить насамперед не від засвоєних іншомовних форм, а від рівня сформованості умінь та навичок іншомовної міжкультурної комунікації.

Ключові слова


глобальна англійська мова; різновид англійської мови; акцент; діалект; навчальна програма

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Khomenko, O. (2013). Rol anhliiskoi movy v umovakh hlobalizatsii [The role of English under the conditions of globalization]. Humanization of the educational process: collection of scientific works. Sloviansk: DSPU Publ., vol. 61, pp. 203–217. [in Ukrainian].

Galloway, N. & Rose, H. (2018). Incorporating Global Englishes into the ELT classroom. ELT Journal. Vol. 72, no. 1, pp. 3–14. [in English].

Kachru, B. (1992). World Englishes: approaches, issues and resources. Cambridge: CUP, Vol. 25, no. 1, pp. 1–14. [in English].

Kirkpatrick, A. (2007). World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 257 p. [in English].

McArthur, T. (1998). The English Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 247 p. [in English].

Seargeant, Ph. & Erling, E. J. (2011). English as a language for international development: Policy assumptions and practical challenges. Dreams and Realities: Developing Countries and the English Language. British Council, pp. 2–21. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хоменко О. Роль англійської мови в умовах глобалізації / О. Хоменко // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. – Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – Вип. 61. – С. 203–217.

Galloway N. Incorporating Global Englishes into the ELT classroom [Online source] / N. Galloway, H. Rose // ELT Journal, 2018. – Volume 72. – Issue 1. – P. 3–14. – Access mode: https://academic.oup.com/eltj/article/72/1/3/3064440.

Kachru B. World Englishes: approaches, issues and resources [Online source] // Language Teaching. – Cambridge: CUP, 1992. – Volume 25. – Issue 1. – pp. 1–14. – Access mode: www.cambridge.org/core/journals/language-teaching.

Kirkpatrick A. World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching / A. Kirkpatrick. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 257 p.

McArthur T. The English Languages / T. McArthur. – Cambridge University Press, 1998. – 247 p.

Seargeant Ph. English as a language for international development: Policy assumptions and practical challenges / Ph. Seargeant, E. J. Erling // Dreams and Realities: Developing Countries and the English Language. – British Council, 2011. – Paper 12. – P. 2–21.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)