DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151951

ПЕРЕДУМОВИ ВВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ШКІЛЬНИЙ КУРРИКУЛУМ У НІМЕЧЧИНІ (ХVІІІ СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Даріуш Скальскі

Анотація


У статті представлено життєвий і творчий шлях видатних німецьких педагогів (Й. Базедов, Ф. Гутс-Мутс, Х. Зальцман), які відіграли значну роль у створенні передумов для введення фізичної культури у шкільну освіту. Описано як теоретичні основи їхніх педагогічних систем, так і особливості практичної діяльності в освітніх закладах. Особливу увагу надано діяльності Філантропінуму як першому закладу середньої освіти з фізичною культурою як обов’язковим елементом педагогічної системи.


Ключові слова


Й. Базедов; Ф. Гутс-Мутс; Х. Зальцман; Філантропінум; фізкультурна освіта; домодерна доба; Німеччина

Повний текст:

PDF

Посилання


Barnard H. German schools and pedagogy: organization and instruction of common schools in Germany, with the views of German teachers and educators on elementary instruction. New York, NY: F. C. Brownell, 1861.

Hardman K., & Naul R. Sport and physical education in Germany. London: Routledge, 2005.

Leonard F. E. A guide to the history of physical education. Philadelphia and New York: Lea & Febiger, 1923.

McIntosh P. Landmarks in the history of physical education. London: Routledge, 2013.

Naul R. Olympic education. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport, 2008.

Sorø Akademi. (2018). Retrieved from http://www.soroe-akademi.dk.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)