DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151952

ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак

Анотація


У статті проаналізовано особливості ділової гри як методу активного навчання у закладах вищої освіти. Доведено, що з допомогою цього методу навчання можна ефективно формувати уміння, навички та професійно-значущі якості особистості майбутнього фахівця. Подано характерні ознаки ділових ігор. Визначено педагогічні умови використання ділових ігор на заняттях у вищій школі. Наведено вимоги щодо проектування та застосування ділових ігор у практичній роботі викладачів закладів вищої освіти.


Ключові слова


ділова гра; активне навчання; метод навчання; підготовка майбутніх фахівців

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutyunov, Yu. S., Borisova, N.V. and Kolesnichenko, S. G. (1983). O klassifikatsii metodov aktivnogo obucheniya [On the classification of active learning methods]. Interagency school-seminar on active teaching methods “Application of active teaching methods in the learning process”, Riga, pp. 21 – 24. [in Russian].

Verbitskiy, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vyisshey shkole: kontekstnyiy podhod [Active learning in higher education: contextual approach]. Moscov, Vyisshaya shkola, 208 p. [in Russian].

Dyachenko-Bogun, M. (2014). Aktyvni metody navchannya u vyshhomu navchalnomu zakladi [Active teaching methods at a higher educational institution]. Origins of pedagogical skill, vol. 14, pp. 74 – 79. [in Ukrainian].

Ocheretna, N. D. (2013). Osoblyvosti zastosuvannya dilovyx igor u procesi vyvchennya inozemnoyi movy u vyshhyx navchalnyx zakladax [Features of the use of business games in the process of learning a foreign language in higher education]. Pedagogical Education: Theory and Practice, vol. 14, pp. 206 – 210. [in Ukrainian].

Pasichnyk, O.O. (2014). Osoblyvosti vykorystannya dilovyx igor na zanyattyax z inozemnoyi movy u VNZ [Features of the use of business games in foreign language classes at universities]. Scientific herald of Uzhhorod University: Series: Pedagogy. Social work, Uzhgorod, Goverla, vol. 30, pp. 125–127. [in Ukrainian].

Xomenko, O. O. (1994). Navchalni dilovi igry yak zasib formuvannya profesijnyx umin studentiv texnikumiv i koledzhiv (na prykladi budivelnyx specialnostej) [Educational business games as a means of forming professional skills of students of technical schools and colleges (for example, construction specialties)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 34 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнов Ю. С. О классификации методов активного обучения / Ю. С. Арутюнов, Н. В. Борисова, С. Г. Колесниченко // Межведомственная школа-семинар по активным методам обучения “Применение активных методов обучения в учебном процессе”: тезисы докладов. – Рига, 1983. – С. 21 – 24.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 208 с.

Дяченко-Богун М. Активні методи навчання у вищому навчальному закладі / М. Дяченко-Богун // Витоки педагогічної майстерності. – 2014. – Вип. 14. – С. 74 – 79.

Очеретна Н. Д. Особливості застосування ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах / Н. Д. Очеретна // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 206 – 210.

Пасічник О.О. Особливості використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови у ВНЗ / О. О. Пасічник // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 30. – С. 125–127.

Хоменко О. О. Навчальні ділові ігри як засіб формування професійних умінь студентів технікумів і коледжів (на прикладі будівельних спеціальностей): автореф. дис. … канд. пед. наук / О. О. Хоменко. – К., 1994. – 34 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)