DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151956

ПРОБЛЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ірина Западинська

Анотація


Іншомовна комунікація можлива за умови володіння суб’єктами іншомовного спілкування мовою як засобом комунікації. Рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності суб’єктів виступає визначальним фактором, що обумовлює рівень ефективності комунікативного процесу в цілому. Практична мета навчання іноземних мов полягає в оволодінні іншомовною комунікативною компетентністю, яка на сучасному етапі виступає важливим структурним компонентом професійної компетентності майбутнього вчителя вищої школи. Іншомовну комунікативну компетентність визначають як сукупність знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного здійснення іншомовної комунікації у різних сферах діяльності людини, зокрема у професійній діяльності.


Ключові слова


комунікативна компетентність; іноземні мови; гуманітарна освіта; послідовність; мовна поведінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Basay, N. P. (2003). Dobriy den!: Kn. dlya vchitelya [Good day! Teacher’s book]. Kyiv: Science, 87 p. [in Ukrainian].

Prohorova, A. M. (1973). Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia]. Moscov: Soviet Encyclopedia. Vol. 12, 875p. [in Russian].

Goncharenko, S. U. (1997). Ukrainskiy pedagogichniy slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Libid, 374 p. [in Ukrainian].

Kustov, Y. A. (1989). Teoreticheskie osnovyi preemstvennosti professionalnoy podgotovki molodezhi [Theoretical foundations of the continuity of youth vocational training]. Kazan, 367p. [in Russian].

Batyisheva, S.Y (Ed.). (1990). Preemstvennost v obuchenii. Entsiklopediya professionalnogo obrazovaniya: V 3-h t. [Continuity in learning. Encyclopedia of vocational education: In 3 tons]. Vol.2, Moscov: Professional education, pp. 306 – 307p. [in Russian].

Smantser, A. P. (1991). Kontseptualnyie osnovyi preemstvennosti v sisteme nepreryivnogo obrazovaniya [Conceptual foundations of continuity in the system of continuous education]. Minsk: edition BGU, 182p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Басай Н.П. Добрий день!: Кн. для вчителя / Надія Басай. – К.: Освіта, 2003.– 87 с.

Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М.Прохорова. – М.: Советская энциклопедия. – 1973. – Т. 12. – 875 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

Кустов Ю.А. Теоретические основы преемственности профессиональной подготовки молодежи / Ю.А.Кустов. – Казань, 1989. – 367 с.

Преемственность в обучении. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под общ. ред. С.Я.Батышева. – Т.2. – М.: Профессиональное образование, 1990. – С.306 – 307.

Сманцер А.П. Концептуальные основы преемственности в системе непрерывного образования / А.П. Сманцер. – Минск: изд-во БГУ, 1991. – 182 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)