DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152076

“НОВЕ ВИХОВАННЯ” ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВІДІЯ ДЕКРОЛІ

Галина Кемінь

Анотація


У статті проаналізовано педагогічну спадщину Овідія Декролі та значення його ідей у становленні педагогіки “нового виховання”. Охарактеризовано “нові школи”, метою яких було виховання всебічно розвиненої ініціативної особистості, яка б уміла практично використовувати здобуті знання та самостійно приймати рішення. Розглянуто методи навчання та виховання в діяльності Овідія Декролі, які спрямовані на розвиток розумових здібностей особистості не шляхом накопичення знань, а через розвиток дитячого мислення. Виокремлено форми організації навчання, які максимально активізували навчальну діяльність самих учнів. Виявлено позитивні та негативні аспекти навчально-виховного процесу в педагогічній діяльності Овідія Декролі. Вказано на можливості використання педагогічної спадщини Овідія Декролі у сучасній педагогічній науці та навчально-виховній практиці.


Ключові слова


Овідій Декролі; “нова школа”; навчання; виховання; дитина; вчитель; метод; розвиток; особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Besse, J. (1982). O. Decroly, psychologue et éducateur [O. Decroly, psycologist and educator]. Toulouse: Privat, 180 р. [in French].

Decroly, O. (1930). L’école active par la méthode Decroly [Active Schools according to Dercoly’s Methods]. Bruxelles: Mamertin,65 p.[in French].

Decroly, O. (1929). La fonction de globalisation et l’enseignement [Functions of globalization and education]. Hamelin, 77 p. [in French].

Ferrier, A. (1922). L’école Active [Active School]. Genève,vol.2, 380p.[in French].

Freinet, С. (1949). Naissance d’une pédagogie populaire [The Birth of Popular Education]. Historique de la CEL. Cennes, 125 p.[in French].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Besse J.-M. Decroly, psychologue et éducateur. – Toulouse: Privat, 1982. – 180 р.

Decroly O. L’école active par la méthode Decroly / O.Decroly. – Bruxelles: Mamertin, 1930. – 65 p.

Decroly O. La fonction de globalisation et l’enseignement. – Hamelin, 1929. – 77 p.

Ferrier A. L’école Active / A. Ferrier. – Genève. –1922 –T.2. – 380p.

Freinet С. Naissance d’une pédagogie populaire. – Historique de la CEL / С. Freinet. – Cennes, 1949. – 125 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)