DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152095

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Юлія Возна

Анотація


У статті висвітлюються проблеми формування професійних компетенцій майбутніх фахівців соціальної сфери у контексті аналізу дефініцій професійного самовиховання. Автор розглядає проблеми професійного самовиховання як моделі саморозвитку фахівців соціальної сфери. Аналізуються аспекти змісту, мети, прийомів професійного самовиховання студентів як пріоритетних складових професійної компетенції сучасного фахівця соціальної сфери.


Ключові слова


самовиховання; професійні якості; професійне самовиховання; соціальна сфера; фахівець соціальної сфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanskyi, Y. K. (1980). Kompleksnyy podkhod k vospytaniyu shkolnikov [An integrated approach to the education of schoolchildren]. Moscow: Nar.obrazovanie. [in Russian].

Volkova, N. V. (2006). Profesiino-pedahohichna komunikatsiia: Navch. posib. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Professional-pedagogical communication: Student’s for higher education students]. Kyiv: “Akademiia”. [in Ukrainian].

Orlov, Y. M. (1987). Samopiznannia i samovykhovannia [Self-knowledge and self-education]. Moscow, 224 p. [in Ukrainian].

Synov, V. M., Pometun, O. I., Kryvusha, V. I., Suprun, M. O., Synova, V. M. (Ed.). (2000). Osnovy teorii vykhovannia: navch. posib. [Fundamentals of the theory of education: a tutorial]. Kyiv: KIVS Publ., p. 140. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. H. (1996). Teoriia i praktyka ukrainskoho natsionalnoho vykhovannia [The theory and practice of Ukrainian national education]. Ivano-Frankivsk Publ. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабанский Ю. К., Победоносцев Г. П. Комплексный подход к воспитанию школьников. – М., 1980.

Волкова Н. В. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ “Академія”, 2006.

Орлов Ю. М. Самопізнання і самовиховання. М., 1987. – 224 с.

Основи теорії виховання: навч. посіб. / В. М. Синьов, О. І. Пометун, В. І. Кривуша, М. О. Супрун; за ред. В. М. Синьова. – К.: КІВС, 2000. – 140  с.

Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)