DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152098

НАВЧАЛЬНИЙ STREAM-ПРОЕКТ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олександр Кошелєв, Вікторія Гринько

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей сучасної STEM-освіти та з’ясуванню дидактичних особливостей її реалізації. Авторами розроблений навчальний STREAM-проект “Час і його вимірювання”, який пов’язаний із вивченням розділу “Величини” в курсі математики студентами педагогічного закладу вищої освіти і який дозволяє органічно інтегрувати знання з різних дисциплін під час розв’язання реальних проблем.

Зазначено, що участь майбутніх педагогів у навчальних STEM/STEAM/STREAМ-проектах є однією з передумов активного впровадження STEM-освіти в освітній процес шкіл, оскільки саме в такій діяльності відбувається розвиток та формування професійних компетентностей сучасного вчителя.


Ключові слова


STEM-освіта; STEM/STEAM/STREAМ-проект; навчальний проект; навчання математики; сучасний вчитель

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolomiiets, A. & Kobysia, V. (2017). Vprovadzhennia elementiv stem-osvity u protses pidhotovky maibutnikh pedahohichnykh pratsivnykiv [Implementation of the elements of STEM education into the process of training future teachers]. Materialy I Vseukrainskoi internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy” – Proceedings of the I All-Ukrainian Internet Conference with international participation “Modern Information Technologies and Innovative Methods of Learning: Experience, Trends, Prospects”, pp. 49–54. [in Ukrainian].

Memorandum pro stvorennia Koalitsii STEM-osvity [Memorandum on creating the Coalition on STEM education]. [Electronic resource]. Retrieved from: http://csrukraine.org/wp-content/uploads/2016/01/STEM_memorandum_FINAL_%D0%9011.pdf. [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo vprovadzhennia STEM-osvity u zahalnoosvitnikh ta pozashkilnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy na 2017/2018 navchalnyi rik [Methodological recommendations on the implementation of STEM education in comprehensive and non-school educational institutions of Ukraine for the 2017/2018 academic year]. Letter of IMZO No. 21.1. 10-1470 dated 13.07.17. Mode of access: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/. [in Ukrainian].

Proekt kontseptsii stem-osvity v Ukraini [Project of the Concept of STEM Education in Ukraine]. [Electronic resource]. Access mode: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf. The name of the screen. [in Ukrainian].

STEM-osvita [STEM Education]. [Electronic resource]. Access mode: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/. The name of the screen. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коломієць А. Впровадження елементів stem-освіти у процес підготовки майбутніх педагогічних працівників / А. Коломієць, В. Кобися // Матеріали І Всеукраїнської інтернет-конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи”, 9–10 листопада 2017, № 1. – С.49–54.

Меморандум про створення Коаліції STEM-освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://csrukraine.org/wpcontent/uploads/2016/01/STEM _memorandum _FINAL _%D0 %9011.pdf. Назва з екрану.

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік // Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/. Назва з екрану.

Проект концепції stem-освіти в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf. Назва з екрану.

STEM-освіта [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/. Назва з екрану.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)