DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152280

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ СИТУАЦІЙНИХ ДІАЛОГІЧНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Надія Ростикус

Анотація


У статті розглянуто процес формування діалогічного мовлення учнів початкових класів засобом ситуаційних вправ. Розкрито поняття “ситуаційні вправи”. Автором визначено періоди й етапи опанування учнями діалогічного мовлення. Запропоновано систему вправ з метою розвитку діалогічного мовлення учнів. Схарактеризовано особливості організації навчально-мовленнєвої діяльності відповідно до визначених етапів. Обґрунтовано ефективність навчальних ситуаційних вправ у систематичному застосуванні їх на уроках вивчення лексико-граматичного матеріалу.


Ключові слова


діалог; діалогічне мовлення; ситуаційні вправи; система вправ; період; етап

Повний текст:

PDF

Посилання


Bozhyk, N. (2018). Intehratyvnyi pidkhid do navchannia v konteksti reformuvannia systemy osvity v Ukraini [An Integrative Approach to Learning in the Context of the Reform of the Ukrainian Education System]. Youth and market, Vol. 7 (162), pp.84–89.[in Ukrainian].

Hirniak, S. (2006). Komunikatyvnyi pidkhid do vyvchennia ridnoi movy u pochatkovykh klasakh. Donetskyi instytut sotsialnoi osvity [A communicative approach to the studying of native language in elementary classes]. Akademia Polaska w Siedlcach. Literary and linguistic studies. Donetsk; Siedltse; Drohobych: Kolo, pp. 239–246. [in Ukrainian].

Pometun, O. I. & Pyrozhenko, L. V. (2004). Suchacnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. posib. [A modern lesson. Interactive Learning Technologies: Scientific and Methodological manual]. Kyiv: A.S.K., 192 p.[in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1997). Vybrani tvory: u 5 t. [Selected works: 5 volumes]. Kyiv: Radianska shkola, Vol. 3: I give my heart to children; Birth of a citizen; Letters to the son,670 p. [in Ukrainian].

Bibik, N. M., Vashulenko, M. S. & Martynenko, V. O. et al. (2014). Formuvannia predmetnykh kompetentnostei v uchniv pochatkovoi shkoly [Formation of subject competences of students of elementary school]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 346 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Божик Н. Інтегративний підхід до навчання в контексті реформування системи освіти в Україні / Н. Божик // Молодь і ринок. – 2018. – №7 (162). – С.84–89.

Гірняк С. Комунікативний підхід до вивчення рідної мови у початкових класах. Донецький інститут соціальної освіти. Akademia Polaska w Siedlcach. Літературознавчі та лінгвістичні студії. Донецьк; Сєдльце; Дрогобич: Коло, 2006. – С. 239–246.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучаcний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. Київ: А.С.К., 2004. – 192 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. Київ: Радянська школа, 1997. – Т. 3: Серце віддаю дітям; Народження громадянина; Листи до сина. – 670 с.

Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи / Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, В. О. Мартиненко та ін. Київ: Педагогічна думка, 2014. – 346 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)