DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155507

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ АНАЛІЗУ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ АКТОРА

Алла Медведєва

Анотація


Стаття розкриває теоретичні концепції з проблеми аналізу сценічного образу в процесі професійної підготовки актора. Виявлено, що досліджене питання набуває актуальності, як системи з основними інтегральними елементами, якими повинен володіти актор на сцені. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних науковців, який свідчить, що у контексті дослідження розглянуте питання є актуальним та вагомим щодо висвітленого поняття. Можна відзначити актуальність цієї проблематики у переломленні до проблем сценічного мистецтва актора ці питання залишаються важливими в усі періоди історичного розвитку.


Ключові слова


актор; сценічний образ; творчість; мистецтво; маска

Повний текст:

PDF

Посилання


Akter. Personazh. Rol. Obraz (1986). [Actor. Character. Role. Image]. Leningrad, 169 p. [in Russian].

Volkonskiy, S. M. (1913). Vyrazitelnyy chelovek. Stsenicheskoe vospitanie zhesta (po Delsartu) [Expressive people. Stage nurturing gesture (Delsarte)]. St. Petersburg: Apollon, 233 p. [in Russian].

Gippius, S. V. (2001). Trening razvitiya kreativnosti. Gimnastika chuvstv [Development of creativity training. Gymnastics senses]. St. Petersburg: Rech, 346 p. [in Russian].

Stanislavskiy, K. S. (1961). Sobranie sochineniy. V 8 t. T. 8. Pisma. 1918 – 1938. [A collection of works in the 8th volumes. The 8th volume. Letters. 1918–1938]. Moscow: Iskusstvo, 614 p. [in Russian].

Stanislavskiy, K. S. (1955). Sobranie sochineniy. V 8 t. T. 3. Rabota aktera nad soboy, Ch. 2. Rabota nad soboy v tvorcheskom protsesse voploshcheniya. Dnevnik uchenika [A collection of works in the 8th volumes. The 3rd volume. Work of the actor on himself, Part 2. Work on himself in the creative process of realization. The student’s diary]. Moscow: Iskusstvo, 502 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Актер. Персонаж. Роль. Образ: Сб. науч. тр. – Ленинград.: ЛГИТМиК, 1986. – 168 с.

Волконский С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). / Сергей Михайлович Волконский. – СПб.: Аполлон, 1913. – 233 с.

Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. / Сергей Васильевич Гиппиус. – СПб.: Речь, 2001. – 346 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Письма. 1918–1938. / ред. коллегия М. Н. Кедров (глав. ред.); сост. и коммент. А. П. Григорьевой; ред. В. Я. Виленкин. – М.: Искусство, 1961. – 614 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. Работа актера над собой, Ч. 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика. / ред. коллегия М. Н. Кедров (глав. ред.) В. Н. Прокофьев; подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Г. В. Кристи. – Москва.: Искусство, 1955. – 502 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)