№ 12(167) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.12(167).2018

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ВИХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
Олена Квас
АПРОБОВАНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЯК ЕМПІРИЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГУМАНІТАРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Олена Галян
ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO U NAUCZYCIELI – WYBRANE PROBLEMY PDF (Polski)
Кшиштоф Ющак
GRUPA PRZEDSZKOLNA W TEORII PEDAGOGICZNEJ BOGDANA NAVROCHYNSKIEGO PDF (Polski)
Марія Чепіль, Божена Мажец
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Любов Дольнікова, Олег Стечкевич
ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ПОЯСНЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ PDF
Володимир Сарієнко, Ірина Решетова
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Юлія Сачук
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТІВ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Гавран
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВПЛИВУ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАПРОСТІР PDF
Сергій Гончарук
ДОШКІЛЬНЕ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД PDF
Зоряна Жигаль
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Андрій Ковбасюк
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ BLENDED LEARNING ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” PDF
Тетяна Гарбуза
ПІСЕННА СПАДЩИНА КОМПОЗИТОРІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДОБИ ТА ЇЇ РОЛЬ У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Петро Гушоватий
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ АНАЛІЗУ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ АКТОРА PDF
Алла Медведєва
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Оксана Рогульська
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Юлія Шевченко
ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДИДАКТИКИ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ PDF
Світлана Кушнірук
СОЦІАЛЬНА АНІМАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ PDF
Юлія Возна
ФОРТЕПІАННИЙ ЦИКЛ ЮРІЯ ШАМО “ДИТЯЧА СЮЇТА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА”: ДО ПИТАННЯ ЗБАГАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ PDF
Уляна Молчко, Христина Греб
РЕФЛЕКСИВНІ ВМІННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Олена Андрющенко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Тетяна Цепко
СТРУКТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА “ПЕДАГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ” PDF
Роман Бобовський
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНТІНА КНЯЖИНСЬКОГО PDF
Дзвенислава Василик
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF (English)
Наталія Казьміна, Світлана Кірсанова, Галина Фаліна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА Й УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Оксана Ковалишин
ЖАНР МОК’ЮМЕНТАРІ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Мирослава Чайка
НЕСТАНДАРТНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Уляна Пріць
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Чубінська
ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Борис Пантюхов
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Марія Юзик