DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155578

ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Борис Пантюхов

Анотація


У статті проаналізовано стан сучасного військового виховання в Україні. Констатовано, що темпи і глибина здійснених перетворень у системі військової освіти, стан і якість підготовки військових фахівців не повною мірою задовольняють запити сектору безпеки й оборони. Наголошено на актуалізації питань військового виховання у сучасних умовах. Висвітлено здобутки та недоліки теорії і практики військового виховання в Україні. Доведено важливість військово-патріотичного виховання в системі військової освіти; названо можливі напрями його удосконалення.


Ключові слова


військове виховання; військова освіта; військово-патріотичне виховання; виховна робота; Збройні Сили України

Повний текст:

PDF

Посилання


Zamysel rozvytku systemy vijskovoyi osvity na period do 2016 roku: rishennya Ministra oborony Ukrayiny vid 18.06.2011 № 263/1/2157 [Design for the development of the military education system for the period until 2016: the decision of the Minister of Defense of Ukraine dated June 18, 2011 No. 263/1/2157]. Available at: www.mil.gov.ua/ [in Ukrainian].

Koncepciya vykhovnoyi roboty u Zbrojnykh Sylakh ta inshykh vijskovykh formuvannyakh Ukrayiny (1998). [Concept of educational work in the Armed Forces and other military formations of Ukraine]. Fleet of Ukraine. September 19th, pp. 52–55. [in Ukrainian].

Koncepciya gumanitarnogo i socialnogo rozvytku u Zbrojnykh Sylax Ukrayiny (2004). [The Concept of Humanitarian and Social Development in the Armed Forces of Ukraine]. People’s Army, February 4th, pp. 1–5. [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva oborony vid 05 lyutogo 2013 roku №78 “Pro zatverdzhennya Koncepciyi ideologichnoyi roboty u Zbrojnykh Sylakh Ukrayiny” [Order of the Ministry of Defense of February 5, 2013 No. 78 “On Approval of the Concept of Ideological Work in the Armed Forces of Ukraine”]. Available at: http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2013-rik.html/ [in Ukrainian].

Prohrama reformuvannya vijskovoyi osvity na period do 2017 roku (pogodzhena Ministrom osvity ta nauky Ukrayiny ta zatverdzhena Ministrom oborony Ukrayiny 28.03.2013 r.) [Military Education Reform Program for the period up to 2017 (coordinated by the Minister of Education and Science of Ukraine and approved by the Minister of Defense of Ukraine on March 28, 2013)]. Available at: www.mil.gov.ua/index.php?past=educational/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Замисел розвитку системи військової освіти на період до 2016 року: рішення Міністра оборони України від 18.06.2011 № 263/1/2157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mil.gov.ua/

Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України // Флот України. – 1998. – 19 вересня. – С. 52–55.

Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України // Народна армія. – 2004. – 4 лютого. – С. 1–5.

Наказ Міністерства оборони від 05 лютого 2013 року № 78 “Про затвердження Концепції ідеологічної роботи у Збройних Силах України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2013-rik.html/

Програма реформування військової освіти на період до 2017 року (погоджена Міністром освіти та науки України та затверджена Міністром оборони України 28.03.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mil.gov.ua/index.php?past=educational/

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)