DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158316

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ

Алла Ревть, Ігор Гриник

Анотація


У статті йдеться про проблему насильства над дітьми та важливість попередження жорстокого ставлення до дітей. Охарактеризовані зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей, окреслено особливості діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи у вирішенні даної проблеми. Обґрунтовано важливість профілактики на первинному, вторинному та третинного рівнях, пріоритетність родинного виховання і сімейних духовних цінностей у вихованні та формуванні особистості дитини.


Ключові слова


насильство; профілактика; соціально-педагогічна робота; дитина

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuravel, T.V. (2013). Socialna profilaktyka yak napryam socialno-pedagogichnoyi diyalnosti [Social prevention as a direction of social and pedagogical activity]. Social Pedagogy: teaching manual. Kyiv: Akademvydav, pр. 85–101. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro socialnu robotu z simyamy, ditmy ta moloddyu vid 21.06.2001 № 2558-ІІІ. [Law of Ukraine on Social Work with Families, Children and Youth 21.06.2001 No. 2558-III]. [in Ukrainian].

Kapska, A. J. (2003).Socialna pedagogika: pidruchnyk dlya stud. vyshh. navch. zakladiv [Social pedagogy: a textbook for students of higher educational institutions]. Ministry of Education and Science of Ukraine, National Mukhaylo Drahomanov Academy of Sciences of Ukraine.; (Ed.) A. Y. Kapska. The 2nd edition, modified and supplemented. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury, 256 р. [in Ukrainian].

Lisova, M. S. (2015). Poperedzhennya ta protydiya nasylstvu v simyi [Prevention and counteraction to domestic violence]. Kyiv: Departament osvity i nauky vykonavchogo organu Kyivskoyi miskoyi rady (Kyivskoyi miskoyi derzhavnoyi administraciyi), 92 р. [in Ukrainian].

Levchenko, K. B. & Trubavinoyi, I. M. (Eds.). (2005). Systema zakhystu ditey vid zhorstokogo povodzhennya: Navchalno-metodychnyi posibnyk [System of protection of children from ill-treatment: Educational and methodical manual]. Kyiv: Derzhsoczsluzhba, 124 р.[in Ukrainian].

Socyalnaya rabota: teoriya i praktika: Uchebnoe posobie [Social work: theory and practice: textbook]. (Ed.). E.Y. Kholostova et al., Moscov: INFA-M, 427 р. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Журавель Т.В. Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної діяльності / Т. В. Журавель // Соціальна педагогіка: навч. посібник / За заг. ред. О. В. Безпалько; Авт.-кол. О. В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретенко та ін.: – К.: Академвидав, 2013. – С. 85–101.

Закон України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю від 21.06.2001 № 2558-ІІІ.

Капська А.Й. Соціальна педагогіка: підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; За ред. А.Й. Капська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.

Лісова М.С. Попередження та протидія насильству в сім’ї / М.С. Лісова, М.П. Савченко. – Київ: Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 2015. – 92 с.

Система захисту дітей від жорстокого поводження: Навчально-методичний посібник / За ред.: К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 124 с.

Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова и др. – М.: ИНФА-М, 2004. – 427 с. – (Высшее образование).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)