DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158319

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ПОЛЬЩІ

Юлія Колісник-Гуменюк

Анотація


Законодавче, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення української освітньої системи потребує суттєвого вдосконалення, тому вивчення та творче використання зарубіжного досвіду є актуальним завданням педагогічних досліджень. У різних країнах, звичайно, існують певні відмінності в підходах до змісту й організації мистецької, педагогічної та професійно-художньої підготовки в закладах різного рівня. Прискіпливий огляд і узагальнення підходів до розвитку та вдосконалення художньо-педагогічної освіти дають змогу виділити оригінальні риси національних систем і спільні світові тенденції. Розглянемо провідні тенденції розвитку вищої професійно-художньої освіти у Польщі, які важливі з огляду завдань модернізації сучасної освіти України.


Ключові слова


вища освіта; фахівець; художня освіта; коледж; художній профіль

Повний текст:

PDF

Посилання


Kupisiewicz, Cz. (2006). Projekty reform edukacyjnych w Polsce [Projects of educational reforms in Poland]. Warszaw: PWN, 154 p. [in Polish].

Kwiatkowska, H. (1988). Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli [A new orientation in teacher education]. Warszaw: PWN, 358 p. [in Polish].

Pawłowski, K. (2009). Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego [Report on the state of culture in the field of artistic education]. Warsaw: Ministry of Culture and National Heritage, 72 p. [in Polish].

Times Higher Education World University Rankings [Electronic resource]. Access mode: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking. [in English].

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [ACT of 27 July 2005. Law on Higher Education] [Electronic resource]. Access mode: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/29226/D20051365Lj.pdf. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kupisiewicz Cz. Projekty reform edukacyjnych w Polsce / Cz. Kupisiewicz. – Warszawa: Wyd. naukowe PWN, 2006. – 154 s.

Kwiatkowska H. Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli / H. Kwiatkowska. – Warszawa, PWN, 1988. – 358 s.

Pawłowski K. Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego / Krzysztof Pawłowski wraz z zespołem. – Warsawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009. – 72 s.

Times Higher Education World University Rankings [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking.

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/29226/D20051365Lj.pdf.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)