DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158529

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗА ТВОРАМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Любов Скалич

Анотація


У статті розглянуто позицію В.О. Сухомлинського щодо образу вчителя, пов’язаної зокрема, з виявленням впливу особистості педагога, його професійних якостей на характер взаємин з учнями та батьками й на позицію в суспільстві. Зроблено аналіз положень з його праць, які можуть бути покладені в основу концепції іміджу сучасного вчителя, створеного В.О. Сухомлинським, та використовуватись у сучасній практиці педагогічної освіти.


Ключові слова


творча особистість; образ учителя; імідж учителя; особистість педагога; позиція вчителя в суспільстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohush, A. M. (2008). Pedahohichni vymiry Vasylia Sukhomlynskoho v suchasnomu osvitnomu prostori: monohrafiia [Pedagogical measurings of Vasyl Sukhomlynsky in the modern educational space: monograph]. Kyiv: Vydavnychyi dim “Slovo”, 272 p. [in Ukrainian].

Saraieva, O. (2004). Uchytel u pedahohichnii systemi V.O. Sukhomlynskoho [Teacher in the pedagogical system of V.O. Sukhomlinsky]. Scientific herald of Mykolayiv State Unsversity. Pedagogical sciences a collection of sciences works, vol. 8, pp. 104–108. [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ia. (2009). Vykhovnyi potentsial pochatkovoi shkoly [Educational potential of primary school]. Kyiv, 225 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (2003). Kazky. Opovidannia. Etiudy [Tales. Stories. Etudes]. (Ed.). O.V. Sukhomlinska. Kyiv: Geneza Publ., 270 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V.O. (1981). Sertse viddaiu ditiam [I give my heart to the children]. Kyiv: Radianska shkola, 398 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V.O. (1988). Sto porad uchyteliu [One hundred advices to the teacher]. Kyiv: Radianska shkola, 304 p. [in Ukrainian].

Shkola pershoho stupenia. Teoriia i praktyka. Kulturolohichni zasady pedahohichnoi spadshchyny V.O. Sukhomlynskoho (2007). [School of the first degree. Theory and practice. Cultural fundamentals of pedagogical heritage of V.O. Sukhomlinsky]. A collection of sciences work of Pereyaslav-Khmelnytskiy Hryhoriy Scovoroda State Pedagogical University. Ternopil: Aston Publ., 302 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: монографія / А.М. Богуш. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2008. – 272 с.

Сараєва О. Учитель у педагогічній системі В.О. Сухомлинського / О. Сараєва // Науковий вісник МДУ. Педагогічні науки. Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Миколаїв, 2004. – С. 104 – 108.

Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової школи / О.Я. Савченко. – К., 2009. – 225 с.

Сухомлинський В.О. Казки. Оповідання. Етюди / Упоряд. О.В. Сухомлинська. – К.: Ґенеза, 2003. – 270 с.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1981. – 398 с.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителю / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1988. – 304 с.

Школа першого ступеня. Теорія і практика. Культурологічні засади педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди. – Тернопіль: Астон, 2007. – 302 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)