DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158532

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ РОЗУМНИХ ПОРАД З ТОЧКИ ЗОРУ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Ахмет Йилдирим

Анотація


У сьогоднішньому стрімкому розвитку науки і техніки вже неможливо передавати і запам’ятовувати знання з допомогою традиційних методів навчання. Відповідно, учні повинні вибрати освіту, орієнтовану на учнів, і підготувати вільне освітнє середовище. Сьогодні, паралельно з розвитком комунікаційних технологій у всьому світі, в освітніх науках впроваджуються нові пошуки. Для визначення ставлення студентів до технологічного обладнання проводяться різні дослідження і враховуються необхідні освітні системи і стратегії для більш раціонального використання інвестицій. “Розумна дошка”, яка використовується в школах в останні роки, справила позитивний вплив на навчання і розвиток в освіті.

Метою даного дослідження є оцінка поглядів учнів на використання “розумної дошки” в середній школі з точки зору чоловічої та жіночої статі. Сукупність досліджень становить 1330 учнів, які навчаються в офіційних середніх школах в районі Тасова провінції Амасья в Туреччині. Кількість студентів, що беруть участь у дослідженні, становить 1012 осіб. При аналізі даних були отримані значення групової частоти і проведено незалежний t-тест для гендерних змінних.

За результатами дослідження, студенти чоловічої статі із задоволенням користуються “розумною дошкою” і вважають, що використання технологій справляє позитивний вплив на навчання. Крім того, студенти чоловічої статі проявили більше участі в обговоренні питань, ніж студенти жіночої статі.


Ключові слова


інформатика; гендер; розумна дошка; технологія; гендер і технологія; технологічні інструменти; інформаційні технології

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kim, W. (2006). Directions for Web-Based Learning. W.Liu. W.li and R.W.H. Lau (Eds.): Advances in Web Based Learning. ICWL 2006. Springer-Verlag/Heidelberg Pubs. [in English].

Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M., & Gross, E. F. (2000). The impact of home computer use on children’s activities and development. The future of children, pp.123–144. [in English].

Yavuz, S., and Coşkun, E. A. (2008). Attitudes and thoughts of primary school teachers about technology usage in education. Hacettepe University Faculty Of Education Journal, 34(34). [in Turkish].

Plomp, T., Anderson, R. E., and Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1996). Cross National Policies and Practices on Computers in Education. London: Kluwer Academic Publishers. [in English].

Keser, H. and Çetinkaya, L. (2013). The Problems and Solutions That Teachers and Students Have Experiencesed for The Use of Interactive Whiteboard. Electronic Turkish Studies, 8(6). [in Turkish].

Şengün, M. T. and Turan, M., (2004). Evaluation Of The Role Of Computer-Aided Course Presentation In Geography Course According To Student’s Views. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3 (1), pp. 93–109. [in Turkish].

Jonassen, D. H., & Reeves, T. C. (1996). Learning with technology: Using computers as cognitive tools. InD. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 693–719). Bloomington, lN: Association for Communications and Technology. [in English].

Means, B. (1994). Using technology to advance educational goals. In B. Means (Ed.), Technology and education refonn: The reality behind the promise (pp. 1–22). San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. [in English].

Ateş, M. (2010). Use of Intelligent Board in Secondary Geography Lessons. Marmara Journal of Geography, (22), pp. 409–427. [in Turkish].

Savcı, İ. (1999). Gender and technology. Ankara University SBF journal, 54(01). [in Turkish].

Wajcman, J. (1991), Feminism Confronts Technology (Cambridge: I’olity). [in English].

Turkle, S. (1984), The SecSelf: Computers and Human Spirits (lımdon: Cranada Publishing Ltd.). [in English].

Lockheed, M. E. (1985). Women, girls, and computers: A first look at the evidence. Sex roles, 13(3-4), pp.115–122. [in English].

Wall, K., Higgins, S., and Smith, H., (2005). “The Visual Helps me Understand the Complicated Things”: PupilViews of Teachingand Learning with Interactive Whiteboards.British Journal of Educational Technology. 36(5),pp.851–867. [in English].

Smith, H.J., Higgins, S., Wall, K., and Miller, J., (2005). Interactive Whiteboards: Boonorbandwagon? A Critical Review of The Literature. Journal of Computer Assisted Learning. Vol.21, pp. 91–101. [in English].

Beeland, W.D., (2002). Student Engagement, Visual Learning and Technology: Can Interactive Whiteboards Help Annual Conference of the Association of Information Technology for Teaching Education, Dublin: Trinity College. [in English].

Aydinli, J., & Elaziz, F. (2010). Turkish students’ and teachers’ attitudes toward the use of interactive whiteboards in EFL classrooms. Computer Assisted Language Learning, 23(3), pp.235–252. [in English].

Lewin, C., Somekh, B., and Steadman, S., (2008). Embedding İnteractive Whiteboards in Teaching and Learning: Theprocess of Change in Pedagogic Practice.Educationand Information Technologies. Vol.13,pp.291–303. [in English].

Sünkür, M., and Arabacı, I. B. (2012). Smart Board Applications in Primary School II. Opinions Of Stage Students (Example оf Malatya Province).Education Sciences, 7(1), pp. 313–321. [in Turkish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)