DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158533

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Іраїда Галелюк, Ольга Гарбич-Мошора

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано інтерактивні методи навчання та їх роль у досягненні високого інтелектуального розвитку студентів, оволодіння ними навичками саморозвитку особистості у процесі вивчення зарубіжної літератури. Подано коротку характеристику інтерактивних методів навчання: гра, робота в малих групах, дискусія. Теоретичний виклад теми проілюстровано конкретними прикладами з досвіду викладання зарубіжної літератури у Дрогобицькому коледжі нафти і газу.


Ключові слова


інтерактивні методи навчання; зарубіжна література; творче мислення, креативне мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Kremen, V. G. (Ed.). (2004). Vyshcha osvita ukrainy i Bolonskyi protses: Navchalnyi posibnyk [Higher Education in Ukraine and the Bologna Process: Training Manual]. Ternopil: Educational book – Bogdan, 384 р. [in Ukrainian].

Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Interactive Learning Technologies]. Available at: http://www.refotext.com/referat-text-16587-1.html. [in Ukrainian].

Melnyk, A. O. (2011). Ihry na urokakh zarubizhnoi literatury [Games in the lessons of foreign literature]. World Literature in Secondary Schools of Ukraine, No. 6. [in Ukrainian].

Syrotenko, G. O. (2013). Suchasnyi urok: interaktyvni tekhnolohii navchannia [Contemporary Lesson: Interactive Learning Technologies]. Kharkiv: Osnova, 220 p. [in Ukrainian].

Shcherban, P. M. (2003). Navchalno-pedahohichni ihry: Navchalnyi posibnyk [Teaching and educational games: Tutorial]. Kyiv: Higher school, 240 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вища освіта україни і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384с.

Інтерактивні технології навчання// режим доступу http://www.refotext.com/referat-text-16587-1.html.

Мельник А.О. Ігри на уроках зарубіжної літератури. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №6.

Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Основа, 2013. – 220 с.

Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 240 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)