DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158534

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРИФЕЯ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА ГНАТА ХОТКЕВИЧА

Стефанія Пінчак

Анотація


У статті висвітлюються багатогранні напрямки творчої діяльності Гната Хоткевича як теоретика-дослідника, практика-виконавця, педагога, композитора кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.

Визначено роль Гната Хоткевича як фундатора професійної бандурної школи. Він є автором перших науково-методичних розробок, першого професійного репертуару для бандури. Ознаменував створення нового напрямку колективної форми бандурного виконавства, трактування бандури як акомпануючого, так і самостійного концертного інструменту.

Досліджено, що педагогічна та творча спадщина митця є глибоко національною за змістом та має значний внесок у розвиток музичної освіти та бандурного мистецтва.

Ключові слова


кобзарське мистецтво; виконавець; бандура; віртуоз; репертуар; педагогічна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolessa, Filaret (1969). Melodiyi Ukrayinskykh Narodnych Dum [Melodies of Ukrainian Folk Duma Ballads]. Kyiv: Naukova Dumka, 591 p. [in Ukrainian].

Semeniuk, Marharyta (2004). Hnat Khotkevych. Muzychni Tvory ta Mystetstwoznavchi Materialy z osobystoho arkhivu [Musical Works and Art Appreciation Materials from personal archive]. Source Studies Index. Lviv: Feniks, 182 p. [in Ukrainian].

Suprun, Nadiia (1997). Hnat Khotkevych – Muzykant [Hnat Khotkevych: A Musician]. Rivne, 297 p. [in Ukrainian].

Suprun, Nadiia (1995). Hnat Khotkevych [Hnat Khotkevych]. Rodovid. No. 11, pp.103–110. [in Ukrainian].

Khotkevych, Hnat (1930). Muzychni Instrumenty Ukrainskoho Narody [Musical Instruments of the Ukrainian Nation]. Kharkiv, 255 p. [in Ukrainian].

Khotkevych, Hnat (2004). Pidruchnyk Hry na Banduri [Teaching Guide for the Bandura Musical Instrument]. Kharkiv, 239 p. [in Ukrainian].

Khotkevych, Hnat (1985-1989). Bandura ta yii Mozhlyvosti [Bandura as a musical instrument and what it is capable of]. Bandura. No. 13 – 22. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колесса Ф. Мелодії українських народних дум / Ф. Колесса // – К.: Наукова думка, 1969. – 591 с.

Семенюк М. Гнат Хоткевич. Музичні твори та мистецтвознавчі матеріали з особистого архіву: Джерелознавчий покажчик / М. Семенюк // – Львів: Фенікс, 2004. – 182 с.

Супрун Н. Гнат Хоткевич – музикант / Н. Супрун // – Р.: 1997. – 297 с.

Супрун Н. Гнат Хоткевич / Н. Супрун// Родовід, – 1995. – №11. – С.103 – 110.

Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу / Г. Хоткевич – Харків, 1930. – 255 с.

Хоткевич Г. Підручник гри на бандурі / Г. Хоткевич // – Х.: 2004. – 239 с.

Хоткевич Г. Бандура і її можливості / Г. Хоткевич // Бандура, 1985 – 1989. – № 13 – 22.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)