DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158762

ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Олена Ільїна

Анотація


У статті іде мова про концепції гендерного підходу в освіті, а саме в новій українській школі. У школі відбувається багато подій, які крок за кроком наближають нас і наше учнівство до освіти без гендерних стереотипів і дискримінацій. У сучасній педагогічній роботі відбувається пошук альтернативних методик, що забезпечували б адекватне привласнення гендерної культури особистості. Спираючись на концепцію програми “Нова українська школа” варто наголосити на необхідності вчителя спонукати учнів засвоювати матеріал шляхом застосування якомога наближених до реальних умов життя методів та форм роботи.


Ключові слова


нова українська школа; гендерне виховання; гендерна культура; гендерна рівність

Повний текст:

PDF

Посилання


Govorun, T. (2003). Genderna іdeologіya u navchalno-vihovnomu procesі [Gender ideology is in an educational-educator process]. Education and Management. No. 4 (6), рp. 56–68, p. 57 [in Ukrainian].

Kravec, V. (2003). Genderna pedagogіka: Navchalnij posіbnik [Gender pedagogics: train aid].Ternopil: Dzhura, 416 р., р.174 [in Ukrainian].

Makaev, V.V. (1999). Polikulturnoe obrazovanie – aktualnaya problema sovremennoj shkoly [Multicultural education is an issue of the day of modern school]. Pedagogy. No. 4, 399р; р. 6 [in Russian].

Cokur, O. & Іvanova, І. (2006). Henderne vykhovannia – nahalna potreba suchasnoi osvitnoi systemy [Gender education is an urgent necessity of the modern educational system]. School Director. Ukraine. No. 6, рр. 6–13 [in Ukrainian].

Available at: osvita.kr-admin.gov.ua/.../2248-p-iat-video-pro-novu-ukrainsku-shkolu

Available at: https://genderindetail.org.ua/.../genderniy-informatsiyno-analitichniy-tsentr- krona-rozpochav-robotu-nad-novim-vipuskom-gender...

Available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Available at: https://zik.ua/news/2017/03/23/mon_provodyt_antydyskryminatsiynu _ekspertyzu_shkilnyh_pidruchnykiv_1066333


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Говорун Т. Гендерна ідеологія у навчально-виховному процесі / Т. Говорун, О. Кікінежді // Освіта і управління. – 2003. – № 4, Т. 6. – С. 56–68, 57.

Кравець В. Гендерна педагогіка: Навчальний посібник /Кравець В. – Т.: Джура, 2003. – 416 с., 174.

Макаев В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы / В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова // Педагогика. – 1999. – № 4. – С. 6., с. 399

Цокур О., Іванова І. Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи / О. Цокур, І. Іванова // Директор школи. Україна. – 2006. – №6. – С. 6–13.

osvita.kr-admin.gov.ua/.../2248-p-iat-video-pro-novu-ukrainsku-shkolu

https://genderindetail.org.ua/.../genderniy-informatsiyno-analitichniy-tsentr-krona-rozpochav-robotu-nad-novim-vipuskom-gender...

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

https://zik.ua/news/2017/03/23/mon_provodyt_ antydyskryminatsiynu_ekspertyzu_shkilnyh_pidruchnykiv_1066333

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)