DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162683

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інна Шоробура, Юляна Ткаченко

Анотація


У статті розкрито сутність тренінгових технологій, їх ефективність у використанні в закладах вищої освіти. Звернено увагу на види тренінгу, зокрема соціально-психологічний, особистісного зростання, тематичний, комунікативний, психокорекційний, психотерапевтичний та ін. Акцентовано на структурі тренінгу: вступна частина, основна, заключна, розкрито їх зміст. Відмічено, що основними складовими тренінгу є: тренінгова група, коло, приладдя для тренінгу, тренер, правила групи, інтерактивні методи навчання, оцінювання ефективності тренінгу та ін. Також визначено принципи організації тренінгу, зокрема мотиваційність, парадоксальність, образність, спрямованість на застосування результатів та ін.


Ключові слова


тренінгові технології; заклади вищої освіти; види тренінгу; структура тренінгу; принципи організації тренінгу

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”]. [Electronic resource]. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/65715.html [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A. I. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. [High school pedagogy: tutorial]. Kyiv: Znannia, 486 p. [in Ukrainian].

Kurliand, Z.N. (Ed.). (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posibnyk. [High school pedagogy: tutorial]. Kyiv: Znannia, 495 p. [in Ukrainian].

Shorobura, I. M. (2018). Treninhy z osvitnoho menedzhmentu: navch. posib.[Trainings on Educational Management: a tutorial]. Khmelnytskyi: FOP Melnyk A.A., 242 p. [in Ukrainian].

Shorobura, I. M. & Hryhorieva, A. A. (2011). Vid tvorchoho poshuku do pedahohichnykh innovatsii: navchalnyi posibnyk [From creative search to pedagogical innovations: tutorial]. Khmelnytskyi: Vyd-vo KhHPA, 205 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. Режим доступу http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/65715.html

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Київ: Знання, 2005. – 486 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посібник. / За ред. З.Н. Курлянд. Київ: Знання, 2007. – 495 с.

Шоробура І.М. Тренінги з освітнього менеджменту: навч. посіб./ Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2018.–242 с.

Шоробура І.М., Григор’єва А.А. Від творчого пошуку до педагогічних інновацій: навчальний посібник. / Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2011. – 205 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)