№ 2(169) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2(169).2019

Зміст

Статті

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Інна Шоробура, Юляна Ткаченко
РЕДУКЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ҐРУНТУ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ PDF
Даніїл Шматков, Надія Бєлікова, Олександр Шелковий
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Василь Ільницький, Юрій Стецик
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ольга Кобрій, Галина Ренчка
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК “ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ” ІЗ МІЛІТАРНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF
Микола Лук’янченко, Роман Проць
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Ігор Гевко, Олена Невмержицька
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
Віта Безлюдна
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF (English)
Наталія Тимощук
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Анжела Король
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ольга Потапчук
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ ARDUINO PDF
Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Олександр Антоненко
ДУХОВНІ УЧИЛИЩА У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Тетяна Гердова, Вікторія Мітлицька
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПЕРІОД ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1990 – 2000) PDF (English)
Лілія Кравчук
ІНТЕГРОВАНЕ ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ PDF
Наталія Божко
ХУДОЖНЬО-СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Наталія Гречаник, Сергій Пішун
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗУМІННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Соломія Ілляш
ISTOTA METODYKI WYKLADANIA FILOZOFII (ASPEKTY STOSOWANY I TEORETYCZNY) PDF (Polski)
Вадим Дияк, Клавдія Тушко, Сергій Совва
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ НАУКОВІ ПІДХОДИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Cергій Черненко, Юрій Сорокін
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Яковчук
WORKSHOP ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Вікторія Майковська, Ігор Юрко
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ – СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Оксана Баштовенко
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗНО І РІЗНОРІВНЕВІ ПРОГРАМИ З МАТЕМАТИКИ PDF
Мар’яна Гладкевич, Ольга Заяць, Юрій Кишакевич
ДО ІСТОРІЇ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: ЯРОСЛАВ СМЕРЕЧАНСЬКИЙ ХОРОВИЙ ДИРИГЕНТ, КОМПОЗИТОР, ПЕДАГОГ (ДО 110-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
Петро Гушоватий
ПРOФЕСIO-ПСИХOГРAМA (IНФOРМAЦIЙНO-КOМУНIКAЦIЙНИЙ AСПЕКТ) ПРOФЕСIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ МAЙБУТНIХ OФIЦЕРIВ ЗБРOЙНИХ СИЛ УКРAЇНИ PDF
Oлексaндр Крaвченкo
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Наталія Педоренко
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Резніченко
ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ – УЧАСНИКІВ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРУ PDF
Ольга Рябова
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ PDF
Марія Дзіковська
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Олена Керекеша-Попова