DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162700

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко

Анотація


У статті розглянуто вплив економічної освіти на формування соціальної активності учнів закладів загальної середньої освіти. Авторами обґрунтовано необхідність безперервної економічної освіти починаючи з початкової школи, продовжуючи в основній і завершуючи в старшій школах. Запропоновано інтеграційні шляхи формування економічної компетентності учнів. Проаналізовано особливості соціалізації учнів засобами економічної освіти. Розкрито методичні аспекти роботи з викладання основ економічних знань.


Ключові слова


соціалізація учнів; економічна освіта; економічна підготовка; формування соціальної активності; інтегровані спецкурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Pobirchenko, N. A. (1998). Partnerstvo [Partnership]. Educational method. Manual for elementary school students. Kyiv: Vitus, 94 p.[in Ukrainian].

Sasova, I. A., Padalka, O. S. & Shpak, O.T. (2000). Ekonomichna pidgotovka uchniv shkil: navchalnyj posibnyk [Economic training for schoolchildren: a manual]. Kyiv: NPU named after M. P. Dragomanov, 87 p.[in Ukrainian].

Sygyda, S.V. (2005). Uroky ekonomiky v shkoli [Economics at school]. Economy, No. 2. pp.21 – 22. [in Ukrainian].

Slobodyanyuk, N. (2003). Osnovy ekonomichnyx znan u pochatkovyx klassax [Fundamentals of Economic Knowledge in Elementary Classes]. Elementary School, No. 11, pp.20 – 21.[in Ukrainian].

Strybna, O.V. & Soshenko, A.O. (2005). Interaktyvni metody navchannya v praktyci roboty shkoly [Interactive teaching methods in school practice]. Kharkiv: Osnova, 176 p.[in Ukrainian].

Palyga, O. V. & Dzhus M. V. (Eds.). (2009). Formuvannya ekonomichnogo myslennya shkolyariv [Formation of economic thinking of schoolchildren]. Methodological findings of primary school teachers with in-depth study of the fundamentals of economics. Ternopil: Mandrivecz, 136 p. [in Ukrainian].

Yurovsky, D. B. (1988). Ekonomika dlya pochatkivciv [Economics for beginners].Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 64 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Побірченко Н. А. Партнерство. Навчально-метод. посібник для учнів початкових класів / Н.А. Побірченко. – Київ: Вітус, 1998. – 94 с

Сасова І.А. Економічна підготовка учнів шкіл: навчальний посібник / І.А. Сасова, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. – 87 с.

Сигида С.В. Уроки економіки в школі /С.В.Сегида. // Економіка. – 2005. – № 2. – с.21 – 22

Слободянюк Н. Основи економічних знань у початкових классах /Н.Слободянюк. – // Початкова школа. – 2003. – № 11. – с.20 – 21.

Стрибна О.В., Сошенко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи школи / О.В. Стрибна., А.О Сошенко. – Х.: Основа. – 2005. – 176 с.

Формування економічного мислення школярів. Методичні знахідки вчителів початкових класів з поглибленим вивченням основ економіки / Упор.: О. В. Палига, М. В. Джус. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.

Юровський Д. Б. Економіка для початківців / Д. Б. Юровський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1988. – 64 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)