DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162703

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Василь Ільницький, Юрій Стецик

Анотація


Проаналізовано педагогічні програмні засоби з правознавчих предметів. Обумовлено ефективність використання комп’ютера як універсального засобу подання навчальної інформації. На підставі педагогічного досвіду вчителів-практиків укладено методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем із шкільного курсу правознавчих дисциплін. Розглянуто різні форми подання навчального матеріалу: графічно-схематична, наочна, текстова. Визначено педагогічну доцільність у використанні електронних тестових програм.


Ключові слова


комп’ютер; інформаційно-комунікаційні технології; педагогічні програмні засоби; тестові програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Veherchuk, S. (2006). Vykorystannia multymediinykh tekhnolohii navchannia na urokakh istorii ta pravoznavstva [Use of multimedia learning technologies in history and jurisprudence]. Director of school, lyceum, gymnasium. No.3. pp.61–63. [in Ukrainian].

Kashkarov, H. (2011). Metodyka vykladannia pravoznavstva v shkoli v opornykh skhemakh i tablytsiakh [Methodology of teaching jurisprudence in schools in reference schemes and tables]. Part I. Kharkiv: “Osnova” Publ., pp.46–49. Vol. 10 (94). [in Ukrainian].

Mahdych, V. (2002). Vykorystannia hrafichnykh skhem pry poiasnenni yurydychnykh terminiv i poniat u vykladanni kursu “Osnovy pravoznavstva” [Using graphic schemes in explaining legal terms and concepts in teaching the course “Fundamentals of jurisprudence”]. History at school. No.3, pp.42–44. [in Ukrainian].

Netosov, S. (2007). Osnovy pravoznavstva. Testovi zavdannia [Fundamentals of jurisprudence. Test tasks]. Luhansk. [in Ukrainian].

Netosov, S. (2010). Navchannia osnov pravoznavstva z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Teaching of the basics of jurisprudence using information and communication technologies]. Kharkiv: “Osnova” Publ., 127 p. Vol.4 (76). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вегерчук С. Використання мультимедійних технологій навчання на уроках історії та правознавства / С. Вегерчук // Директор школи, ліцею,  гімназії. – 2006. – № 3. – С. 61 – 63.

Кашкарьов Г. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. Частина І. / Г. Кашкарьов. – Х. : Вид. група “Основа”, 2011. – С. 46 – 49. – (Б-ка журн. “Історія та правознавство”. Вип. 10 (94).

Магдич  В.  Використання  графічних  схем  при  поясненні  юридичних термінів  і  понять  у  викладанні  курсу  “Основи  правознавства”  / В. Магдич // Історія в школі. – 2002. – № 3. – С. 42 – 44.

Нетьосов С. Основи правознавства. Тестові завдання [Електронний ресурс]: навчально-контролюючий посібник / С. Нетьосов та інші. – Луганськ: Луганський нац. пед. унів-т ім. Т. Шевченка, 2007.

Нетьосов С. Навчання  основ  правознавства  з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / С. Нетьосов. – Х. : Вид. група “Основа”, 2010. – 127 с. – (Б-ка журн. “Історія та правознавство”. Вип.4 (76)).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)