DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162711

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ігор Гевко, Олена Невмержицька

Анотація


У статі розглянуто роль інформаційно-комунікативних технологій в дистанційному навчанні. Розглянуто проблеми, пов’язані з поширенням в Україні сучасних методів дистанційного навчання. Проаналізовано ситуацію на українському ринку освітніх послуг, показано її вплив на динаміку інноваційних процесів в системі освіти. Підкреслюється важливість радикального реформування освіти відповідно до потреб постіндустріального суспільства. Дистанційне навчання або e-learning базується на інформаційних технологіях та Інтернеті. Визначено, що використання дистанційних технологій  розкриває можливості позитивного впливу на підвищення рівня якості освіти, забезпечує реалізацію потреб майбутніх фахівців в освітніх послугах, підвищує професійну мобільність та активність. Дистанційні технології сприяють формуванню єдиного освітнього простору в рамках індивідуалізації навчання при масовості вищої освіти. Розвиток інформаційних технологій у сучасному світі спричинив перегляд традиційних підходів до визначення перспективних форм організації освітнього процесу.


Ключові слова


інформаційні технології; дистанційне навчання; освіта; телекомунікаційні технології; соціальні мережі; чати; відео конференції

Повний текст:

PDF

Посилання


Hevko, I. V. (2017). Formuvannya i rozvytok profesionalizmu vchytelya texnologij: teoriya i metodyka [Formation and development of the professionalism of the teacher of technologies: theory and methodology]. Kamyanets-Podilsky: Axiom, 392 p. [in Ukrainian].

Gurin, R.S. (2002). Metodyka vprovadzhennya novyx informacijnyx texnologij u navchalnyj proces [Method of introduction of new information technologies into the educational process]. Odessa, 57 p. [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovacijni pedagogichni texnologiyi [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Academic Edition, 352 p. [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M., Rybalko, O.V. & Syrotenko, N.G. (2002). Dystancijne navchannya ta umovy zastosuvannya [Distance learning and terms of use]. Kharkiv, 320 p. [in Ukrainian].

Shevczov, A.G. (2003). Strategichni aspekty stvorennya vitchyznyanoyi systemy dystancijnogo [Strategic aspects of creating a national distance learning system]. New Collegium, No.3/4. [in Ukrainian].

Tsyfrovi tekhnolohii 2018. Doslidzhennia [Digital technologies 2018. Research]. Available at: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, (accessed 22 Janyary 2019). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гевко І. В. Формування і розвиток професіоналізму вчителя технологій: теорія і методика: монографія/ І.В.Гевко// – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 392 с.

Гурін Р.С. Методика впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес. Навч. посібник/ Р.С. Гурін// – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, – 2002 р. – 57 с.

Дичківська I. М. Інноваційні педагогічні технології / I. М. Дичківська// – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Кухаренко В.М. Дистанційне навчання та умови застосування / В.М.Кухаренко, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко // Харків, 2002. – 320 с.

Шевцов А.Г. Стратегічні аспекти створення вітчизняної системи дистанційного навчання. /Новий колегіум/. №3/4, 2003 р.

Цифрові технології 2018. Дослідження [Електронний ресурс] – Режим доступа: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, дата звернення: 21.01.2019 р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)