DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162724

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ольга Потапчук

Анотація


У статті розкрито актуальність та особливості застосування в навчальному процесі закладів вищої освіти методу проектів, їх вплив на формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Виділено основні здібності та спрямування студентів, які формуються під час навчання із застосуванням їх проектної діяльності, запропоновано основні вимоги до навчальних проектів. Виділено негативні фактори, наявність яких знижує ефективність методу проектів в процесі професійної підготовки студентів до їх професійної діяльності (особистісний, професійний, організаційний). Виділено основні три етапи управління проектною діяльністю: підготовки, виконання та реалізації. Встановлено, що застосування методу проектів в навчальному процесі закладів вищої освіти дають можливість вирішення ряду питань: підвищення активності, ініціативи, творчого пошуку, налагодження комунікативності в студентському колективі, вирішення психологічних проблем, особистісних стосунків між суб’єктами проекту, пошук нових лідерів групи, виховання особистісних якостей студентів (взаємодопомога, взаємодія, самовдосконалення, самореалізація тощо).


Ключові слова


проектна діяльність; навчальний процес; метод проектів; освітні технології; професійні компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bushev, D. S. (2002). Dynamycheskoe lyderstvo v upravlenyy proektamy [Dynamic Leadership in Project Management]. Moscov, 365 p. [in Russian].

Isayeva, H. M. (2003). Metod proektiv – efektyvna tekhnolohiya navchannya uchniv suchasnoyi shkoly [Method of projects – effective technology of teaching students of modern school]. Kyiv: Departament, pp. 207–211. [in Ukrainian].

Kravchenko, H.Yu. (2012). Proektnyy pidkhid u systemi pidvyshchennya kvalifikatsiyi kerivnykiv navchal’nykh zakladiv. Modernizatsiya pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Project approach in the system of training of heads of educational institutions. Modernization of postgraduate pedagogical education]. Scientific and practical magazine “Image of a Modern Teacher”. Poltava: TOV “ASMP”, No.10 (129), pp. 13–16. [in Ukrainian].

Polat, E. S. (2008). Metod proektov [Method of projects]. Project Method in University Education (Ed.). M. A. Gusakovskiy. Mynsk: BHU, pp.34–42. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бушев Д. С. Динамическое лидерство в управлении проектами: учебное пособие / Бушев Д. С. //. – М., 2002. – 365 с.

Ісаєва Г. М. Метод проектів – ефективна технологія навчання учнів сучасної школи / Г. М. Ісаєва // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник / [керів. авт. кол. С. М. Шевцова; наук. керів. і ред. І. Г. Єрмаков]. – К.: Департамент, 2003. – С. 207–211.

Кравченко Г.Ю. Проектний підхід у системі підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів. Модернізація післядипломної педагогічної освіти. / науково-практичний журнал “Імідж сучасного педагога”. – Полтава: ТОВ “АСМП”, 2012. – №10 (129) – С. 13–16.

Полат Е. С. Метод проектов / Полат Е. С. // Метод проектов в университетском образовании / [под общ. ред. М. А. Гусаковского]. – Минск: БГУ, 2008. – С.34–42.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)