DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162831

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ольга Яковчук

Анотація


У статті розглядаються особливості та механізми впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в Україні. Проведено аналіз її переваг та недоліків. Вивчено позитивний досвід впровадження дуальної освіти у різних країнах світу. Визначено вимоги до основних учасників дуального процесу, принципи їх взаємодії. Серед основних переваг дуальної форми здобуття вищої освіти визначено: наближення навчального процесу до вимог виробництва, посилення практичної спрямованості освітнього процесу, посилення інноваційної діяльності закладів вищої освіти, підвищення мотивації студентів до набуття знань, посилення зацікавленості керівників підприємств та установ у навчанні кваліфікованих кадрів та фінансуванні навчальних закладів.


Ключові слова


вища освіта; якість освіти; дуальна форма здобуття освіти; освітній процес; учасники дуальної форми навчання; держава; підприємство; роботодавець; майбутній фахівець

Повний текст:

PDF

Посилання


Abashkina, N.V. (1998). Pryntsypy rozvytku profesiinoi osvity v Nimechchyni [Principles of vocational education development in Germany]. Kyiv: Vyshcha shkola, 207 р. [in Ukrainian].

Andrushchenko, V. P. (2000). Teoretyko-metodolohichni zasady reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Methodological Principles for Reforming Higher Education in Ukraine]. Pedagogical newspaper. Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. No.12 (78), рр.1–2. [in Ukrainian].

Amelina, S. M. (2010). Osoblyvosti dualnoi systemy vyshchoi profesiinoi osvity u navchalnykh zakladakh Nimechchyny [Features of the dual system of higher vocational education in educational institutions in Germany]. Сollection of scientific researcher “Problems of labor and vocational training”. Vol. 15, рр. 107–112. [in Ukrainian].

Dudkin, P. & Dudkina, O. (2013). Formuvannia ta rozvytok rehionalnykh innovatsiinykh struktur yak nova paradyhma spivpratsi vyshchykh navchalnykh zakladiv i biznesu [Features of the dual system of higher vocational education in educational institutions in Germany]. Socio-economic problems and the state. Vol. 2 (9), рр. 58–66. [in Ukrainian].

Lypkyna, Y. N. & Tarantei, V. P. (2001). Systema obrazovanyia vzroslykh v Hermanyy [Adult еducation system in Germany]. Hrodno: HrHU, 104 р. [in Ukrainian].

Sobiechowska, P. & Maisch (2006). “Work-based learning: in search of an effective model”, Educational Action Research. Vol. 14, no. 2, рр. 267–268. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині: монографія / Н.В. Абашкіна. – К.: Вища школа, 1998. – 207 с.

Андрущенко В.П. Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в Україні / В.П.Андрущенко // Педагогічна газета. – Академія пед. наук України. – №12 (78), грудень 2000 р. – С.1–2.

Амеліна С. М. Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини / С.М. Амеліна // Зб. наук. праць “Проблеми трудової і професійної підготовки”. – 2010. – Вип. 15 – С. 107–112.

Дудкін П., Дудкіна О. Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу //Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 58–66.

Липкина И. Н. Система образования взрослых в Германии: учеб.- метод. пособие / И.Н. Липкина, В.П. Тарантей. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 104 с.

Sobiechowska, P. & Maisch. “Work-based learning: in search of an effective model”, Educational Action Research / Sobiechowska, P. & Maisch. – M., 2006. – vol. 14, no. 2. – р. 267–268.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)